Skip to main content

Atos avslöjar teknologi som kommer forma vår framtid fram till 2020

Nyhet   •   Feb 02, 2017 09:23 CET

Den senaste Journey2020 magasin delar Atos vision om en utveckling affärsvärld, samhälle och teknologi och upplösande teknologier och affärstrender som kommer att ha inverkan på vår värld.

Atos lanserar ‘Journey 2020 - Digital Shockwaves inom Affärsrörelser, som forskats och utvecklats av sin Atos Vetenskapliga Community.

Varför måste affärsrörelser förvänta sig Digital Shockwaves nu?

Genom att se framåt mot 2020, är det klart att hastigheten och inverkan av teknologin för affärsrörelser och samhälle ökar. De ändrade affärsrörelsemodellerna och teknologi applikationerna som vi redan har observerat inom B2C världen har nu fortplantats genom B2B interaktioner, som då skapar en mängd affärsupplösningar eller det som vi refererar till i Journey2020 som “Digital Shockwaves”.

Atos identifierar fyra huvudkällor för upplösning, som härrör från:

  1. Nya affärsrörelsemodeller, där vi kan se hela försörjningskedjan som ekosystem omorganiseras efter Vanliga industriella dataplattformar där deltagare avsiktligt delar data relaterade till design, produktion, drift och marknader, som ger ökade Intelligenta nätverksrörelser. Blockchain teknologi kommer erbjuda helt nya medel för att införa och verifiera kontraktsbindande utbyten i väsentligt opålitliga affärsrörelserelationer.
  2. Nya arbetssätt, med Automatisering, communities och digitalt ledarskap omformar radikalt arbetslandskapet. Framtidens arbetsplats är virtuell, samarbetsvillig och flexibel. Användarinterfaces utvecklas etappvis för att utöka mer sinnen än bara synen och omfattar förnödenheter. Vi ser redan upplösning för sätt som IT applikationer utvecklats, spridits och använts. DevOps kommer mer och mer vara sätt att uppnå smidighet i den livslånga kompletta applikationen.
  3. Upplösande teknologier: med, till exempel, Kvantdator, förväntas skapa en massiv upplösning som på medellång sikt troligtvis ha sin första inverkan på säkerhetsarenan. Dagens mycket säkra datakryptering kunde lätt bli ‘brytbar’ genom användning av vissa kvant algoritmer. Affärsrörelser bör börja förbereda sig för denna upplösning nu, genom att implementera strategier för Kvantum-Säker Kryptografi.
  4. och utvecklande utmaningarsåsom behovet av bättre och förenklad Cybersäkerhet. Dessutom, skapar framåtskridande inom medicinsk teknologi och livsmedelsproduktionsteknologi alla slag av nya möjligheter, som kommer från ett helt set av moraliska och etiska utmaningar som nu måste läggas till våra överväganden för IT för livet.

Alla dessa upplösningar kommer ha långtgående konsekvenser inom alla ekonomiska sektioner. Affärsrörelser som kan förutse och reagera på dessa chockvågor i kontext för deras specifika industri som kommer ta en ledarskapsroll i den digitala eran.

Starta din resa!

Utforska Journey 2020 digital version 

Se video teaser

Följ oss på #Journey2020 och @Ascentblog