Skip to main content

Attendo Care förvärvar Barn & Ungdomsgruppen AB

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2006 08:54 CET

Attendo Care har förvärvat Barn & Ungdomsgruppen AB. I och med förvärvet breddar Attendo Care sin verksamhet inom socialtjänstområdet till att, förutom omsorg till äldre och funktionshindrade, även innefatta stöd och behandling till barn och familjer.

- I och med förvärvet av Barn & Ungdomsgruppen får Attendo Care tillgång till värdefull kompetens på socialtjänstområdet. Vi ser framemot att fortsätta utveckla verksamheten inom stöd och behandling till barn och familjer, säger Margareta Nyström, vice VD Attendo Care.

Barn & Ungdomsgruppen är en av Sveriges mest etablerade privata utförare av stöd och behandling till barn och familjer. I verksamheten ingår bland annat tre boenden för barn, ungdomar och familjer, ett boende för våldsutsatta kvinnor samt två boenden för ensamkommande flyktingbarn. Dessutom finns ett hundratal jour- och familjehem runt om i Sverige. Barn & Ungdomsgruppen har även viss verksamhet inom hemtjänst och daglig verksamhet, LSS. Barn & Ungdomsgruppen har cirka 300 anställda.För ytterligare information:

Margareta Nyström, Vice VD Attendo Care, 08-586 252 00
Charlotte Dimming, presskontakt Attendo Care, 070 600 5057

Attendo är en ledande leverantör av service, omsorg och vård till äldre och funktionshindrade. Koncernen har en årlig intäkt på cirka 2 800 MSEK och 8 700 medarbetare, vilket motsvarar
5 300 heltidstjänster. Koncernen har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera