Skip to main content

Attendo får driva gruppbostäder i Rinkeby-Kista

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 13:51 CEST

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har beslutat att av de anbud som kommit in, låta vård- och omsorgsföretaget Attendo Care sköta driften av sju gruppbostäder. Det är första gången LSS-verksamhet läggs ut på entreprenad i stadsdelen.

Av beslutet framgår att Attendo Care var den enda entreprenör som i sitt anbud kunde redovisa hur man arbetar evidensbaserat och där det även framgick hur man dokumenterar och följer upp detta. Vidare var Attendos anbud det enda med beskrivningar och åtaganden som ger brukarna ett mervärde, utöver angivna grundkrav. Förutom återkommande aktiviteter utlovar Attendo de boende en årlig semestervistelse skild från vardagen. Dessutom fick Attendo Cares kvalitetsutvecklingsarbete höga poäng i bedömningen av de inkomna anbuden.

Attendo arbetar för att främja människors självbestämmande och stärka deras självuppfattning. Inom LSS-området erbjuder företaget bland annat bostäder med särskild service till vuxna, barn och unga, korttidsvistelse, personlig assistans och ledsagarservice. Ledstjärnan är ett respektfullt och professionellt stöd samt ett gott bemötande i livets alla situationer.

Avtalet med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning gäller till den 30 december 2012, med möjlighet till upp till två års förlängning.

Jonas Morian, presschef Attendo Care, tel. 073-839 98 00

Attendo Care är Nordens ledande företag inom service, omsorg och vård till äldre, funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Attendo Care har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.