Skip to main content

Attendo kommenterar tillsyn av Ösmohemmet

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 10:03 CEST

Länsstyrelsen i Stockholms län har gjort tillsynsbesök på Attendo Cares verksamhet Ösmohemmet, som tar emot barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Attendo menar att länsstyrelsen inte ger någon vägledning kring hur våldsamt utagerande ungdomar bör hanteras.

I sin rapport menar länsstyrelsen att tryggheten och säkerheten för de boende på Ösmohemmet inte säkerställts. Man menar också att "arbetsmetoder med repressiva inslag" måste upphöra.

Attendo Care tillbakavisar länsstyrelsens kritik och påpekar att det gått nästan ett år sedan de anmälningar tillsynen baseras på gjordes, samt att den bild som målats upp är överdriven och missvisande.

Däremot konstaterar Attendo att det av länsstyrelsens rapport framgår att rutiner för hot och våldssituationer funnits på plats vid inspektionstillfällena. Företaget menar att dessa varit väl förankrade i verksamheten.

Arbetar man med barn och ungdomar med olika slags utvecklingsstörning, kan man tvingas lugna utagerande beteende genom att t.ex. hålla om/i brukaren. Så sker dock enbart om situationen kräver det, för att skydda brukaren själv, andra brukare och ibland även medarbetare. Det handlar om nödrätt - men ska absolut inte betraktas som en vanligt förekommande metodik.

Attendo Care har sökt råd och stöd från länsstyrelsen om hur man i stället rekommenderar att hantera situationer där en ung människa med någon form av funktionshinder agerar våldsamt och riskerar att skada sig själv eller sin omgivning. Företaget beklagar att några sådana råd inte getts, inte heller i tillsynsrapporten.

Som framgår av rapporten har under tillsynen en översyn och förändring av verksamheten Ösmohemmet skett, något som länsstyrelsen tycks välkomna. Som ett led i detta utvecklingsarbete har externa utbildare och handledare anlitats, bland annat rekommenderade av länsstyrelsen. Inte heller de har erbjudit några alternativ till att i nödsituationer tillämpa fasthållning för att skydda brukare och personal.

För mer information, kontakta:
Jonas Morian, informationschef Attendo Care, tel. 070-929 07 04

Attendo Care är Nordens ledande företag inom service, omsorg och vård till äldre, funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Attendo Care har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.