Skip to main content

Gott betyg för Attendo Care i Västerås

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 08:59 CET

Attendo Care är en av de största utförarna av äldreomsorg i Västerås. Bland annat driver man äldreboenden och hemtjänstverksamhet. Företaget fick gott betyg i kommunens nyligen redovisade enkätundersökning bland brukarna. Nöjdheten med Attendos insatser var mycket hög.

Västerås äldrenämnd konstaterar att brukarna på det stora hela är nöjda med Attendo Cares verksamhet. Särskilt nämns resultatet för trygghetsmålet, där 97 procent av de brukare Attendo servar med äldreomsorg säger sig vara trygga, mycket trygga eller godkänt trygga med den hjälp och det stöd de får.

Av enkäten framgår också att nästan samtliga brukare uppger att de är mycket nöjda, nöjda eller godkänt nöjda med det bemötande de får av Attendos personal. 97 procent anger att de är mycket nöjda, nöjda eller godkänt nöjda när de gör en helhetsbedömning av den hjälp och det stöd som du får.

Av brukarna på särskilda boenden uppger 94 procent att de är godkänt nöjda, nöjda eller mycket nöjda med de aktiviteter som anordnas.

89 procent uppgav att de har möjlighet att äta en god och näringsrik kost. Och 87 procent av brukarna uppger att de i hög, mycket hög grad eller godkänt tycker sig kunna påverka den hjälp och det stöd de får.

Undersökningen har genomförts av Konsult & Service, Västerås stad.

För mer information, kontakta:
Annika Sahlgren, regionchef Attendo Care Mellan, tel. 0708-76 44 13
Jonas Morian, presschef Attendo Care, tel. 073-83 998 00

Attendo Care är Nordens ledande företag inom service, omsorg och vård till äldre, funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Attendo Care har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy