Skip to main content

​Nytt kupéfilter från Mann-filter skyddar mot ökande allergiproblem

Nyhet   •   Maj 27, 2016 09:39 CEST

Allergier är i dag den fjärde största kroniska sjukdomen i världen och fortsätter öka. Mann-Filter har därför utvecklat sina partikelfilter och lagt till ett biofunktionellt skikt som med naturligt polyfenol binder fria allergener med upp till hundraprocentig effektivitet.

Allt fler människor lider av allergier, alltså en överkänslighetsreaktion hos immunförsvaret. Många av de allergiska symtomen är mycket besvärande. Världshälsoorganisationen, WHO, har klassificerat allergier som den fjärde största kroniska sjukdomen i världen och beräknar att den kommer att blir nummer tre inom ett par årtionden.

Mann-Filter har därför tagit fram sitt nya kupéfilter FreciousPlus eftersom drabbade personer har besvär med allergiska reaktioner orsakade av pollen, bakterier eller mögelsporer även i fordon.

Till de tidigare skikten partikelfilter - som tar bort grova partiklar av damm, pollen och däckrester - och kolfilter - som med hjälp av aktivt kol utvunnet ur kokosnötter absorberar nästan samtliga gaser och dofter – har alltså ett tredje skikt lagts till.

Det nya kupéfiltret FreciousPlus har ett biofunktionellt skikt som är antiallergent och antimikrobiellt. Alla i bilen skyddas därmed mot allergener, bakterier och mögelsporer.

De flesta allergener är små proteinföreningar som förekommer bland annat i pollen. När pollen spricker kan allergenerna frisättas och komma ut i kupén. FreciousPlus naturliga polyfenolbeläggning fungerar som en bur för allergener. De fångas helt enkelt in och hålls fast. Den antimikrobiella ytan stryper bakteriernas och mögelsvamparnas tillgång till näring.

FreciousPlus absorberar upp till hundra procent av allergenerna. Mögelsvamparnas tillväxt reduceras med mer än nittiofem procent. Precis som för andra filter är bytesintervallet 15 000 kilometer eller en gång per år. Läs mer på www.frecious-plus.com/sv

Mann-filters kupéfilter FreciousPlus finns nu i Autoexpertens sortiment.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy