Skip to main content

Svensk fossilfri olja värmer Helsingfors spårvagnar

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 09:01 CET

I ett år har spårvagnar i Helsingfors testat uppvärmning med hjälp av det svenska biooljeföretaget Avantherms fossilfria värmeöverföringsvätskor. Resultatet är mindre underhållsbehov, färre driftstopp och mindre påverkan på miljön. Nu utökas användningen till fler spårvagnar i Helsingfors kollektivtrafik.

– Fossila oljor och kemikalier behöver ersättas i hela samhället. När de förnybara alternativen dessutom har högre prestanda och sänker underhållskostnaderna visar vi företagen att det samtidigt är ekonomiskt lönsamt att byta, säger Stefan Dufva, vd på Avantherm.

Den värme som indirekt genereras av spårvagnens bromsar transporteras till kupén med hjälp av Avantherms värmeöverföringsvätska. Det sker via värme- och ventilationsanläggningar, så kallade HVAC-system, från det finländska bolaget Lumikko. Lumikko ville byta från propylenglykol till fossilfri överföringsvätska, och samtidigt vara säkra på att vätskan klarar av Helsingforsvinterns stränga kyla med temperaturer ner mot minus 35 grader.

– Testerna har visat att Avantherms fossilfria olja är mycket effektiv både när det gäller att transportera värme och att skydda mot frysning vid riktigt kalla temperaturer. Dessutom har vi sluppit de problem vi tidigare haft med korrosion, vilket har minskat behovet av underhåll. Nu utökar vi användningen av den fossilfria oljan till fler spårvagnar, säger Ville Saikkonen, vd på Lumikko.

De grundoljor som används för Avantherms produkter levereras av finländska Neste, världens ledande tillverkare av förnybara oljor baserade på företagets NEXBTL-teknik.

– Vi är väldigt stolta över att kunna stödja kunder och partners som utvecklar förnybara lösningar i industriella applikationer baserade på Nestes grundoljor. Vi är glada att Avantherm har en ny förnybar lösning att erbjuda sina kunder, säger Tuomas Hyyryläinen, Senior Vice President, Emerging Businesses, Neste.

Avantherm har sedan 2010 utvecklat och testat förnybara, högpresterande alternativ till dagens fossila oljor och kemikalier. De första produkterna blev kommersiellt tillgängliga för världsmarknaden i april 2016.

För mer information, kontakta:
Stefan Dufva, vd på Avantherm, 0708–88 98 89, stefan.dufva@avantherm.com
Ville Saikkonen, vd på Lumikko, +358 (0) 50 433 3762, ville.saikkonen@lumikko.com
Tuomas Hyyryläinen, Senior Vice President, Emerging Businesses, Neste, + 358 (0)10 458 8880, tuomas.hyyrylainen@neste.com


Fakta:

- Avantherms första produkter på marknaden är värmeöverföringsvätskor, bland annat kylvätska som ersätter glykol. Inom kort lanseras även transformatoroljor och så kallade släppvätskor och utvecklingsarbete pågår kring ytterligare produkter. Företaget säljer också HVO100 på den svenska marknaden, en förnybar diesel som kan användas direkt i vanliga dieselmotorer.

- I hela världen förbrukas 1,6 miljoner ton glykol varje år. Genom att ersätta glykol med förnybara alternativ minskar utsläppen av växthusgaser med mer än 2 miljoner ton. Det motsvarar utsläppen från alla bilar i Sveriges fem största städer under ett år.

- Avantherms fossilfria produkter är icke-toxiska vilket gör dem skonsamma för naturen och dem som ska hantera vätskorna. Produkterna har även en stark bionedbrytbarhet och bryts ned till 82 procent på 28 dagar. Detta kan jämföras med mineralolja som bryts ner 15–45 procent under samma tidsperiod.

- Grundoljorna produceras genom vätebehandling av vegetabiliska oljor, animaliska fetter, avfall och restprodukter. Grundoljorna levereras av Neste, världens ledande tillverkare av förnybara oljor baserade på företagets NEXBTL-teknik, och tyska Haltermann Carless, en ledande global leverantör av högkvalitativa kolvätebaserade specialprodukter.

Avantherm AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer förnybara, giftfria och högpresterande alternativ till dagens fossila oljor och kemikalier. Genom att erbjuda nästa generations moderna oljor och kemikalier strävar Avantherm efter att bidra till ett fossilfritt och hållbart samhälle. www.avantherm.com