Skip to main content

Smart pneumatik ger högre produktivitet

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 10:07 CEST

Aventics Smart Pneumatics Monitor

Med Smart Pneumatics Monitor från AVENTICS i ditt system, kan du förutspå status och slitage på anläggningen innan driftstoppet verkligen sker. Den nya SMP-enheten ger tillförlitlig och värdefull information till användaren om utvecklat slitage och energieffektivitetstillstånd i anläggningen.

Enheten sänder förbehandlade statusmeddelanden till överordnade IT-system och fördefinierade anställda, utan att belasta PLC eller andra styrsystem. Med hjälp av Smart Pneumatics Monitor minskas risken för driftstopp och sänker driftskostnader på en anläggning på ett effektivt sätt.

Övervakning av driftsstatus
Med en tilläggsenhet, SPM, kopplat till AVENTICS kommunikationsenheter (AES) för ventilramper, kan varje mottagen sensorsignal automatiskt utvärderas för att på ett tillförlitligt sätt identifiera systemets status. För att t ex övervaka slitaget av en stötdämpare utvärderas dämpningssekvensen. Algoritmer skrivna av AVENTICS och mjukvaran Node-RED analyserar dessa data internt i SPM och gör information tillgänglig. Information skickas antingen via det integrerade OPC UA gränssnittet eller via andra kommunikationsmetoder, såsom MQTT eller kommunikation med en molntjänst.

Som tillägg finns också möjligheten att sända ett larm via t ex e-post eller sms.

– Med digitalisering uppnår pneumatiska system en ny nivå av produktivitet och effektivitet, understryker Björn Lindberg, Technical manager – Nordics.

Driftsättningen av SPM kräver inga förkunskaper om PLC programmering. Genom en mjukvara med ett grafiskt gränssnitt kan användaren dra och släppa komponenter som ska övervakas. På begäran kan enheten övervaka energiförbrukningen i förhållandet till graden av slitage. Användare kan också göra mätningar för optimering av driftsäkerhet och energieffektivitet och därmed uppfylla de krav som anges i EU:s energidirektiv enligt ISO 50001 eller till ett miljöledningssystem enligt EMAS.

Samverkan för kompletta lösningar
”Internet Of Things” innebär att maskin- och automationsleverantörer nu är hoplänkade, betonar Björn Lindberg. Av denna anledning samverkar AVENTICS med många andra företag för att skapa kompletta lösningar med mervärde för sina kunder.

Om Aventics

Aventics är en ledande tillverkare när det gäller pneumatikkomponenter och -system samt kundanpassade användningar. Företaget tillverkar produkter och tjänster för industriautomation och fokuserar dessutom på branscherna kommersiell fordons-, livsmedels-, spårfordons-, medicin, energi- och fartygsteknik. Tack vare elektronikintegrering, användning av framtidsinriktade material och fokusering på aktuella områden som maskinsäkerhet och Industri 4.0 är Aventics en spjutspets när det gäller användar- och miljövänlig teknologi.

Aventics kan blicka tillbaka på cirka 150 år av pneumatikerfarenhet och sysselsätter cirka 2 000 medarbetare världen över. Förutom tillverkningsfabrikerna i Tyskland (Laatzen), Frankrike (Bonneville), Ungern (Eger), USA (Lexington) och Kina (Changzhou) är Aventics representerade i över 90 länder genom direktförsäljning och återförsäljare. Aventics Group har flera certifieringar, bl a ISO 9001 och ISO/TS 16949 för kvalitet, ISO 50001 för energiledningssystem och ISO 14001 för miljöledningssystem.

Mer information på www.aventics.com.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.