Skip to main content

Ny bygger Avesta vidare

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2017 14:35 CEST

 Vill du vara med och bygga Avestas framtid?

Avesta kommun kommer med start i höst att bjuda in till tre markanvisningstävlingar för bostadsbebyggelse i mycket attraktiva lägen. Detaljplanearbeten pågår för fullt och kommer att slutföras i nära samverkan med utvald exploatör.

Först ut är kvarteret Lönngränd i Krylbo, helt nära järnvägsstationen och älven. Den tävlingen kommer ut i augusti/september 2017. Vid årsskiftet 2017/2018 släpps därefter Mattsbohöjden, en central tomt i Avesta, högt belägen med en vidunderlig utsikt över stad och vatten. Sommaren 2018 bjuder vi in till ny markanvisningstävling för exploatering av den f d Sågplan i Krylbo, med ett underbart strandläge vid Dalälven, också här strax intill järnvägsstationen.

Vill du veta mer, om Lönngränd eller de andra projekten så hör av dig till markchef Ulf Lademyr 0226 – 64 50 71 (mejl ulf.lademy@avesta.se) eller stadsarkitekt Pål Anders Stensson 0226 – 64 50 50 (mejl pal-anders.stensson@avesta.se).

Eller så ses vi i Almedalen. Kontakta Kerstin Eriksson på tel 0226 64 56 93, eller på mejl: kerstin.eriksson@avesta.se för att få ta del av mer material om och från Avesta och de aktuella markområdena.

Redan i höst planerar vi nämligen för att, förutom Lönngränd, också  utlysa en markanvisningstävling för Mattsbohöjden i Avesta, är ett område några stenkast från centrumkärnan och nästa år för Sågplan i Krylbo, ett 25 000 kvadratmeter stort området, som inom kort kommer att genomgå en markundersökning och sanering.  

Exploatörer med kompetens inom gestaltning och modernt byggande kommer alltså att få ett lysande tillfälle att visa sina kunskaper och idéer. Tävlingarna, varav den första utlyses efter sommaren, avgörs av en  utsedd jury som kommer att göra en samlad bedömning av arkitektonisk kvalitet, påverkan på Avestas bostadsbestånd (både kvantitets- och kvalitetsmässigt), stadsbyggnadsmässig påverkan och andra faktorer som har betydelse för helheten. Marken kommer att överlåtas till ett i förhand fastställt pris. 

Mer information finns på markanvisningstävling i Avesta och Krylbo

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera