Skip to main content

På väg till jobbet

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 09:48 CEST

Drygt 300 personer har ingått i projektet och av de som slutat fram till april 2014 har mer än hälften gått vidare till arbete eller studier. Personerna som deltagit är alla över 23 år och boende i Avesta – Hedemora. Projektägare för På väg till jobbet är Avestas socialtjänst med kommunens integrationsenhet och Hedemoras socialtjänst, arbetsförmedlingen, samordningsförbundet och ESF – Europeiska Social Fonden, som medfinansiärer.

Vid konferensen kommer projektledare och anställda beskriva genomförandet och visa på framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter.
Följeutvärderaren kommer att beskriva projektet från sin horisont. Arbetsgivare och deltagare delger sina erfarenheter. Två externa föreläsare är inbjudna till eftermiddagen, Milad Mohammadi och Claes Malmqvist. Milad föreläser på temat mångfald, ledarskap och inspiration. Malmqvist talar på temat
samhällsekonomiska effekter av arbetslivsinriktade program. Moderator för dagen är Jonas Wells nytillträdd förbundschef för Södra Dalarans Samordningsförbund.

I På väg till jobbet
har fyra vägledare och två samordnare funnits till för deltagarna. Deltagarna
har skrivits in gruppvis i projektet och har då medverkat i en introduktionskurs med gruppövningar för att stärka individen. Deltagarens samlade kompetenser och förmågor har kartlagts, arbetsrelaterade aktiviteter har genomförts. Introduktionskurserna har funnits i både Avesta och Hedemora
och har utgått från individens behov och förutsättningar.

Samordnarna har skapat kontakter med arbetsgivare i Södra Dalarna och matchat deltagarans kunskaper och önskemål med arbetsgivares krav för att möjliggöra yrkesintroduktioner. Deltagarnas aktiviteter har följts kontinuerligt av samordnare och vägledare.

Det är socialtjänsten eller arbetsförmedlingen som har utsett personerna som fått möjlighet att delta
i projektet. Bland de deltagare som avslutat sitt medverkande före april 2014 har inskrivningstiden varierat mellan 10 och 572 dagar. 49 % av personerna har varit kvinnor och 51 % män.

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera