Skip to main content

Taggar

Axel Johnson Årsberättelse 2015

Axel Johnson Årsberättelse 2015

Dokument   •   2016-04-14 17:05 CEST

Affärer som gör skillnad

Affärer som gör skillnad

Dokument   •   2013-08-19 16:03 CEST

Hållbart företagande är en integrerad del av hur Axel Johnson bygger och utvecklar lönsamma verksamheter. Koncernen antog under hösten 2012 en ny hållbarhetsstrategi (2013–2015) som tar avstamp i affärsvisionen om att bidra positivt till de samhällen där Axel Johnson verkar.