Skip to main content

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 13:27 CET

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål har vid styrelsemöte den 19 november anslagit stipendier och andra anslag till följande personer och institutioner:

Journalist och författare Elisabeth Langby, Harvard University, har erhållit 200 000 kronor i personligt stipendium för att skriva om överkonsumtion och dess konsekvenser.

Doktorand Daniel Schatz, Humboldt universitetet i Berlin, har erhållit 80 000 kronor i personligt stipendium för att skriva om svensk mellanösternpolitik.

Journalist och författare Gunnar Lindstedt, har erhållit 80 000 kronor i personligt stipendium för att skriva om den internationella konstmarknaden.

Skribent och forskare Johan Norberg, har erhållit 80 000 kronor i personligt stipendium för att skriva om intelligens.

United World Colleges har erhållit 350 000 kronor i anslag, tidskriften Forskning och framsteg har erhållit 40 000 kronor i anslag och Fauna & Flora International har erhållit 150 000 kronor i anslag.

För vidare information kontakta
Kurt Almqvist
VD
Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål
Tel: 08-788 50 00