Skip to main content

AxIndustries förvärvar Trailereffekter AB

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 15:51 CET

AxIndustries har idag förvärvat Trailereffekter AB, en marknadsledande grossist med ett brett sortiment av reservdelar till de vanligaste förekommande släpfordonsmärkena i Sverige.

Trailereffekter är i huvudsak verksam som grossist till Scanias och Volvos verkstäder i Sverige, men ger även service till ett antal fristående verkstäder. Trailereffekters säljkår har i de flesta fall ett förflutet inom den tunga fordonsindustrin och kan därför ofta agera som problemlösare i dialog med kunderna. Företaget omsätter drygt 130 miljoner kronor har cirka 30 anställda och har sitt huvudkontor i Hässleholm.

– Förvärvet av Trailereffekter ger AxIndustries ett starkt komplement med produkter till den tunga fordonsparken i Sverige. Trailereffekter har ett erkännande bland sina kunder som är unikt i branschen och har visat en historisk stabilitet som är imponerande, säger Mikael Stöhr, VD AxIndustries.

– Hos AxIndustries kommer Trailereffekter i rätt industriell miljö. De största vinnarna är Trailereffekters kunder som kommer att få stor nytta av bolagens gemensamma bredd och kompetens inom teknisk problemlösning, säger Evert Sköld, VD för Trailereffekter.

Trailereffekter kommer att drivas vidare som ett fristående bolag med befintlig ledning och Evert Sköld som VD.

Förvärvet är villkorat av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael Stöhr, VD AxIndustries AB, tel. +46-8-453 77 00
Evert Sköld, VD Trailereffekter AB, tel. +46-451-423 05


AxIndustries AB är en grupp handelsföretag som utvecklar och säljer komponenter, system och kundanpassade lösningar till Nordisk- och Baltisk industri med fokus på Kullager & Transmissioner samt Tunga Fordon. Bolagen inom AxIndustries har högt teknikinnehåll och hög servicegrad mot sina kunder och strävar efter att vara marknadsledande inom sin nisch. AxIndustries omsätter efter förvärvet ca 1 miljard kronor på årsbasis och har
ca 300 anställda och ingår i Axel Johnson International som är ett dotterbolag till Axel Johnson AB.

Axel Johnson AB är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen som bygger, omvandlar och utvecklar verksamheter inom handel och handelsrelaterade tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Novax, Servera och Åhlénsgruppen samt delägda börsnoterade Axfood och Mekonomen. Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel Johnson AB drygt 43 miljarder kronor och har omkring 14 000 anställda (2005 exklusive Mekonomen).
www.axeljohnson.se

Axel Johnson AB ingår som en av tre fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med AxFast och amerikanska Axel Johnson Inc. Därutöver ingår ägarintressen i Nordstjernan och brittiska Spirent. Axel Johnson Gruppen ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj.