Skip to main content

”Bra år i utmanande konjunktur”

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:18 CET

§  Fem av sju koncernbolag presterar bättre än föregående år och flera bolag har ökat sina marknadsandelar på vikande marknader.

 

§  Inom Axfood har Willys försvarat sitt lågpriserbjudande, ”Sveriges billigaste matkasse” och antalet kunder har ökat stadigt. Hemköp vände sin resultatutveckling under året och redovisade ett positivt resultat.

 

§  Åhléns modesatsning har resulterat i att Åhléns idag är Sveriges fjärde största modeaktör. I december öppnade de två första Åhléns Apoteken, i Norrköping och i varuhuset vid Skanstull i Stockholm.

 

§  Mekonomen nådde sitt bästa resultat hittills och har ökat sina marknadsdelar på en svag marknad. Den nya telefontjänsten Mekonomen Direkt har fått ett starkt genomslag och över 80 procent av de som använt tjänsten är nya kunder.

 

§  Servera har ökat sin försäljning med sju procent på en vikande marknad.

 

§  Bolagen inom Axel Johnson International har drabbats hårt av konjunkturen. Dock visar marknaden för reservdelar, service samt offshore och vindkraft fortsatt god tillväxt.

 

§  Svensk BevakningsTjänst har ökat sitt resultat med 81 procent jämfört med 2008 och närmar sig sitt långsiktiga mål - att bli Sveriges näst största bevakningsbolag.

 

§  Novax har under året gjort en bra affär i WeSC genom att sälja delar av innehavet.

 

 

Finansiell information

 

§  Axel Johnson-koncernens konsoliderade omsättning uppgick till 20 073 mkr (19 881). Rörelseresultatet uppgick till 914 mkr (993) och resultat efter finansnetto uppgick till 916 mkr (909).

 

§  Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Det synliga egna kapitalet uppgick till 6 258 mkr (5 894). De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 2 869 mkr (2 569) och nettokassan uppgick till 2 303 mkr.

 

 

För nyckeltal och ytterligare information om Axel Johnsons koncernbolag se bifogad pdf

 

VD kommentar

Under 2009 har vi fokuserat på att agera snabbt, samtidigt som vi varit uthålliga och konsekventa i vad vi tror är långsiktigt rätt. Vår energi har gått till det vi kan påverka i våra verksamheter, snarare än att invänta utfallet av konjunkturen. Inte minst i osäkra tider är det en styrka ha en långsiktig och stabil ägare, det skapar arbetsro och möjligheten att växa i motvind. Vi har framgångsrikt lagt kraft på att utvecklas bättre än våra konkurrenter och att ta marknadsandelar.

 

Fem av sju koncernbolag har utvecklats bättre än föregående år, och de allra flesta bolag presterar bättre än konkurrenterna. Detta är ett kvitto på att vi har kapacitet att växa i en svag marknad utan att göra avkall på lönsamheten och servicen till våra kunder.

 

Inför 2010 har vi alla förutsättningar att fortsätta växa och framgångsrikt utveckla våra affärer. Med ledande verksamheter, en stark balansräkning och kunniga och engagerade medarbetare skall vi kapitalisera på de marknadsandelar vi tagit under 2009. Vi ska fortsätta att göra allt för att överträffa våra kunders förväntningar. Det är det som gjort oss konkurrenskraftiga under 2009 och det är det som kommer att avgöra hur vi lyckas under 2010!

 

 

Stockholm den 26 februari 2010

 

Fredrik Persson, vd och koncernchef.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

 

Fredrik Persson, vd och koncernchef, tel. 08-701 61 59
Lilian Fossum, vvd och finansdirektör, tel. 08-701 61 58

Sofia Gustafsson, pressansvarig, tel. 08-701 61 18, 0739-57 08 07


 

 

Axel Johnson AB är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden.

 

Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Novax, Servera, Svensk BevakningsTjänst och Åhlénsgruppen samt delägda börsnoterade Axfood och Mekonomen. Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 56 miljarder kronor och har omkring 17 000 anställda (2009). Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se