Monica Längbo ny HR-direktör på Axfood

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 09:18 CET

Monica Längbo har utsetts till ny HR-direktör för Axfood AB. Hon börjar sin nya tjänst den 15 januari 2019.

Axfood Snabbgross och Delivery Hero i nytt samarbete

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 09:03 CET

Axfood Snabbgross AB och Delivery Hero Sweden AB har ingått ett avtal som förenklar för Onlinepizzas kunder att ta del av erbjudanden och i genomförandet av råvaruinköp, i Axfood Snabbgross samtliga 24 butiker runt om i Sverige.

Vegotrenden 2018: Mer och allt oftare

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 09:22 CET

​Vi äter mer och allt oftare vegetarisk mat, även om antalet vegetarianer inte ökar. Nästan var tredje svensk äter vegetariskt minst två gånger i veckan. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Axfood. Det är tredje året i rad som Axfood presenterar sin Vegobarometer.

Stark tillväxt och investeringar för framtiden

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 08:46 CEST

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar tredje kvartalet 2018

− Axfood växte bra under tredje kvartalet och vi stärkte vår position på marknaden. Den varma, torra sommaren påverkade verksamheten både positivt och negativt. Willys hade en urstark utveckling, samtidigt som Axfood Snabbgross toppade med en tillväxt på drygt 11 procent. För logistiken hade värmen en negativ påverkan med extra kostnader som drog ned lönsamheten. Trots det gör Axfood sitt bästa rörelseresultat för ett kvartal sedan koncernen bildades.

Jag kan dessutom avslöja att Dagab nu har påbörjat realiseringen av sin logistikvision genom att planera för ett högautomatiserat lager i Stockholm. Lagret kommer via automationen hantera både butik och e-handel och vår ambition är att ha lagret i drift 2023.

Sammanfattning av tredje kvartalet

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 12 050 Mkr (11 578), en ökning med 4,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 620 Mkr (604), en ökning med 2,6 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent (5,2).
 • Periodens resultat var 482 Mkr (469) och resultat per aktie före utspädning 2,24 kr (2,23).

Sammanfattning av januari-september

 • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 35 715 Mkr (34 142), en ökning med 4,6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 599 Mkr (1 488), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,5 procent (4,4).
 • Periodens resultat var 1 249 Mkr (1 157) och resultat per aktie före utspädning 5,87 kr (5,51).

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Välkomna till dagens webbsänding/telefonkonferens, där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar tredje kvartalet 2018. Presentationen startar klockan 9:30 och kan följas på axfood.se eller via telefon:

Sverige: +46 8 566 426 91; Storbritannien: +44 203 0089 813; USA: +1 855 753 2236.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood, 072 23 606 43

Denna information är sådan information som Axfood Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 klockan 7:00 CET.

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. I Axfood ingår kedjorna Willys, Hemköp och de handlarägda kedjorna Tempo, Handlar’n och Direkten. Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till mat.se och Middagsfrid samt delägare i Apohem, Eurocash och Urban Deli. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar tredje kvartalet 2018 − Axfood växte bra under tredje kvartalet och vi stärkte vår position på marknaden. Den varma, torra sommaren påverkade verksamheten både positivt och negativt. Willys hade en urstark utveckling, samtidigt som Axfood Snabbgross toppade med en tillväxt på drygt 11 procent.

Läs vidare »

Mindre plast och ökad hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 11:47 CEST

Garant, Axfoods eget varumärke, byter ut förpackningarna på köttprodukter som gör att plastmängden minskas med 70 procent, samtidigt som förpackningarna ger ökad hållbarhet och därmed minskat svinn. De nya förpackningarna består av en platta av FSC-märkt papp som försluts med en tunn vaccad plastfilm. I ett första skede handlar det om en serie med Garants färska korvar.

Inbjudan till presentation av Axfoods tredje kvartal 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 13:48 CEST

Axfood bjuder in till en presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 kl 9:30 den 24 oktober. Rapporten kommer publiceras kl 7:00 samma dag.

Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow presenterar rapporten tillsammans med ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon. Presentationen sker på engelska.

Tid: onsdagen den 24 oktober kl 9:30

Plats: Hemköps Rekobutik på Torsplan (Norra Stationsgatan 80A, gatuplan till höger om Hemköps ingång)

Telefonnummer:
Sverige: +46 8 566 426 91
Storbritannien: +44 203 0089 813
USA: +1 855 753 2236

Presentationen kommer också att webbsändas och kommer kunna följas på axfood.se, där även presentationsbilderna och delårsrapporten kommer att finnas tillgängliga.

Välkommen!

För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 72 23 606 43
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2018, klockan 13:00 (CET).

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. I Axfood ingår kedjorna Willys, Hemköp och de handlarägda kedjorna Tempo, Handlar’n och Direkten. Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till mat.se och Middagsfrid samt delägare i Apohem, Eurocash och Urban Deli. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Axfood bjuder in till en presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 kl 9:30 den 24 oktober. Rapporten kommer publiceras kl 7:00 samma dag.

Läs vidare »

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 11:24 CEST

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2019 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut 2018 ska valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna per den sista augusti. Valberedningen inför årsstämman 2019 har följande sammansättning:

Caroline Berg, Axel Johnson AB
Liza Jonson, Swedbank Robur fonder
Rune Selmar, ODIN fonderJohan Strandberg, SEB fonder.

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2019 arbeta fram förslag avseende ordförande vid stämman, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Axfoods årsstämma kommer att äga rum den 21 mars 2019 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se senast den 18 januari 2019.

För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 72 23 606 43Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 2 oktober 2018, klockan 10:00 (CET).

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. I Axfood ingår kedjorna Willys, Hemköp och de handlarägda kedjorna Tempo, Handlar’n och Direkten. Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till Mat.se och Middagsfrid samt delägare i Apohem, Eurocash och Urban Deli. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.

 Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Valberedningens ledamöter inför Axfoods årsstämma 2019 har nu utsetts.

Läs vidare »

Axfood först med nya gaslastbilar

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 10:42 CEST

Som första livsmedelsföretag sätter Axfood i dagarna ut fem nya fossilfria lastbilar i trafik från Dagab, som levererar mat till bland annat Willys, Hemköp och Tempos butiker. Lastbilarna körs på flytande biogas.

Pressvisning (25.9) av Dagabs nya gaslastbil

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 11:14 CEST

Planeten kan inte vänta, men att på allvar minska de tunga transporternas klimatpåverkan är en stor utmaning. För att lyckas behövs tillverkare av lastbilar med ny teknologi, men också otåliga kunder som ser framåt, vågar och vill prova nytt.

Välkommen till pressträff där Axfood nu sätter nya, fossilfria lastbilar från Volvo Lastvagnar i trafik. Tekniken är unik och ger möjlighet att köra långväga transporter och bränslet anses vara det som har potential att ersätta mest diesel. Framtiden är här, nu, idag.

Deltagare:
Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood, samt nyligen utsedd till ordförande i regeringens delegation för cirkulär ekonomi.
Helena Blom, transportansvarig, Dagab.
Tomas Thuresson, segmentsansvarig långväga transporter, Volvo Lastvagnar.
Jan Strandhede, lanseringsansvarig Sverige, Volvo Lastvagnar.
Mikael Antonsson, försäljningschef, gasbolaget Gasum.

Dag och tid: Tisdagen den 25 september klockan 13.00 – 14.00

Plats: Willys butik i Älvsjö, i Stockholm. Adress: Älvsjö Ängsväg 2-6 (Ca 5 min. gångavstånd från Älvsjö station) Samling vid ingången till butiken.

Efter presentationerna finns möjlighet till fotografering enskilda intervjuer.

O.S.A den 21 september till:
peter.hellstrom@axfood.se eller jan.strandhede@volvo.com.

För ytterligare information kontakta:

Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83.

Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. Kedjorna Willys och Hemköp ingår, liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten som är handlarägda. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till Mat.se, Middagsfrid samt delägare i Urban Deli och Eurocash. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal.Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Planeten kan inte vänta, men att på allvar minska de tunga transporternas klimatpåverkan är en stor utmaning. För att lyckas behövs tillverkare av lastbilar med ny teknologi, men också otåliga kunder som ser framåt, vågar och vill prova nytt. Välkommen till pressträff där Axfood nu sätter nya, fossilfria lastbilar från Volvo Lastvagnar i trafik.

Läs vidare »

Fixa först med Svanen-märkta värmeljus av raps

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 08:53 CEST

​Fixa, som är Axfoods eget varumärke, lanserar en ny serie miljövänliga artiklar som fryspåsar, avfallspåsar och värmeljus. De senare är först i Sverige med att vara tillverkade av raps. De nya miljömärkta värmeljusen består av 95 procent rapsvax och 5 procent paraffin, till skillnad mot andra värmeljus som brukar vara tillverkade av fossil råvara, palmolja och/eller stearin.

Om Axfood AB

Axfood AB

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. Kedjorna Willys och Hemköp ingår, liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till mat.se, Middagsfrid samt delägare i Urban Deli och Eurocash. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se

Adress

 • Axfood AB
 • Norra Stationsgatan 80C
 • 107 69 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida