Skip to main content

Företag väljer nätverksträffar i sitt mångfaldsarbete

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2018 07:00 CEST

Bilden är från Företagarnas Yrkesdörrenlunch i Örebro

Allt fler företag väljer nätverksträffar i form av Yrkesdörrenluncher där de anställda möter nya svenskar, som ett led i företagens mångfaldsarbete. Många företag i dag står inför utmaningen att rekrytera rätt kompetens och därför vänder de sig nu till Yrkesdörren och formatet nätverksträffar för att få tillgång till en unik talangpool. Ett av de företag som inom kort kommer hålla en Yrkesdörrenlunch är Martin & Servera. Genom träffarna underlättar man också för nya svenskar att ta sig in på arbetsmarknaden.

Nätverksträffarna anordnas av den ideella verksamheten Yrkesdörren, som är del av det nationella initiativet ÖppnaDörrenYrkesdörren skapar möten mellan nya och etablerade svenskar med samma yrkesbakgrund eller inom samma bransch. I Yrkedörrens nätverksträffar skapas möten mellan de anställda på ett visst företag eller inom en viss organisation och nya svenskar inom samma bransch.

Vi har länge arbetat med möten mellan nya och etablerade svenskar på individnivå men vi ser nu att företag många gånger har ett behov av att bredda sin egen rekryteringsbas och genom Yrkesdörren får de tillgång till en unik talangpool. Vi ser också ett ökat intresse av att engagera sin personal. Att göra det i större grupp är en framgångsrik metod och ett sätt som vi märker att fler och fler företag och organisationer väljer att ansluta sig till, Amelie Silfverstolpe, verksamhetsansvarig på Yrkesdörren.

Under en nätverksträff möts nya svenskar och etablerade svenskar för att äta lunch tillsammans. De matchas på plats utifrån vilken bransch, utbildning och yrkeserfarenheter de har och de samtalar sedan en timme om sociala koder, arbetsmarknad i förhållande till olika länder och kulturer och vad som är viktigt att tänka på och förhålla sig till i relation till den bransch där man vill arbeta. Ett viktigt led i mötet är att den som är etablerad i Sverige delar med sig av två professionella kontakter som kan vara till glädje för den som är ny i Sverige.

Martin & Servera kommer den 4 maj att låta sina medarbetare på företagets huvudkontor i Årsta möta nya svenskar i en Yrkesdörrenlunch.

− Hos oss på Martin & Servera är den större förhoppningen med nätverksträffarna att lättare få tillgång till all kompetens som finns på arbetsmarknaden och att vi bättre ska spegla både samhället och våra kunder, säger Håkan Åkerström, koncernchef på Martin och Servera.

I Sverige förmedlas sju av tio jobb genom kontakter. Att som ny svensk utan ett etablerat nätverk ta sig in på den svenska arbetsmarknaden kan därför vara svårt. Samtidigt visar flera undersökningar att det finns både arbetskrafts- och kompetensbrist över hela landet i flera branscher.

− För företagen blir det här ett sätt att både vara aktiva i integrationsfrågan och ett sätt att bredda sin kompetensbas och hitta ny arbetskraft. Många företag har också som mål att öka mångfalden på arbetsplatserna och då blir träffar genom Yrkesdörren ett viktigt och effektivt sätt i det arbetet. Idag är det många tiotusentals jobb som inte tillsättas på grund av att det är svårt att hitta rätt kompetens, säger Amelie Silfverstolpe, verksamhetsledare för Yrkesdörren.

Yrkesdörren har sedan länge samarbetat med Martin & Servera, där de anställda på arbetstid har fått göra ett möte via Yrkesdörren och uppmuntrats att bjuda en ny svensk på middag genom Invitationsdepartementet, som också är en del av ÖppnaDörren. Hittills har över 50 sådana möten ägt rum inom Martin & Servera

− Det är ett privilegium att få träffa personer med en annan bakgrund och ta del av deras resa genom livet och arbetslivet. Yrkesdörren, som jag själv och övriga i ledningen deltagit i, är ett viktigt och samtidigt roligt initiativ. Att få möta personer med en annan bakgrund – som samtidigt har så mycket gemensamt med oss – berikar verkligen och vi behöver dem och deras kompetens, både i samhället och inom Martin & Servera. Att samarbeta med ÖppnaDörren ligger i linje med våra värderingar och med våra mål för mångfalden, säger Håkan Åkerström, koncernchef på Martin och Servera.

Syftet med Yrkesdörren är att hjälpa nya svenskar att bygga upp ett professionellt nätverk i Sverige genom att få etablerade svenskar att bjuda in till sitt nätverk, så att Sverige blir bättre på att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra etableringen och öka mångfalden i arbetslivet genom att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen.

Bakom initiativet Yrkesdörren står Axfoundation, Antonia Ax:son Johnssons stiftelse för hållbar utveckling. Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Yrkesdörren är en del av ÖppnaDörren, en nationell satsning för att skapa fler möten mellan personer med olika bakgrund.

Martin & Servera erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Martin & Servera består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Chipsters, Diskteknik, Galatea, Grönsakshallen Sorunda och Fällmans Kött. Sorunda och Fällmans Kött.

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. 

Vår koppling till en stor internationell bolagsgrupp och vår närhet till en företagarfamilj som varit verksam i generationer, ger oss både verkligheten och långsiktigheten. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald.

Axfoundation har utvecklat en arbetsmodell som hjälper oss att driva förändringsprocesser i ett större sammanhang. Syftet med arbetsmodellen är att skapa allianser och samarbeten kring problem och utmaningar som vi är för små för att kunna adressera meningsfullt på egen hand.