Skip to main content

Krafter för förändring – Axfoundation i Almedalen 3/7

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2017 12:45 CEST

De projekt vi är engagerade i just nu är för spännande för att inte berätta om. Kom till Clarion Hotel Wisby den 3 juli kl 12-17, då vi presenterar hur Axfoundation arbetar med lokala och globala utmaningar för samhället, människor och miljön. Blockkedjan, leverantörsansvar, mångfald och etablering är ämnena för dagen. Lyssna till kunniga gäster på fyra seminarier under temat ”Krafter för förändring”.

Carolina Sachs är generalsekreterare på Axfoundation, en fristående verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Carolina är engagerad i ett nytt projekt om blockkedjan, som presenteras i Visby.

För den som inte vet, vad är blockkedjan? 
- Blockkedjan är basen till den elektroniska valutan bitcoin och handlar om spårbara transaktioner. En blockkedja tillåter aktörer som inte känner varandra, men som har gemensamma intressen, att skapa register över utbyten Nätverket är dessutom transparent vilket gör att alla kan se allt. Rent praktiskt kan blockkedjan användas till att öka transparensen och kontrollen i leverantörskedjor. Det skulle bli tydligt var i kedjan problem som exempelvis matfusk eller tvångsarbete uppstår.

Det mest överraskande sättet blockkedjan/spårbarhet kan användas enligt dig?
- Microsoft har visat intresse för att erbjuda statslösa människor en egen identitet, vilket är spännande. Om blockkedjan kan bidra till en stärkt demokrati, minskad korruption, ökad transparens och en stabilare världsekonomi så har vi kommit en bra bit på väg. 

Vad gör Axfoundation till vardags?
- Axfoundation jobbar med företagande som en stark och positiv förändringskraft för hållbarhet i samhället. Vi samarbetar med forskare, organisationer och andra företag för att hitta nya lösningar på miljömässiga och sociala utmaningar.

Välkomna till vårt Almedalensemnarium den 3/7, kl.13:30: "Är blockkedjan framtidens lösning på spårbarhet i livsmedelskedjan?"

Lasagne på hästkött, torsk som säljs som Alaska Pollock, smörjolja som saluförs som olivolja, billiga druvor förklädda till Pinot noir – listan kan göras lång och frågorna är komplexa. Lösningen på problemet kan vara blockkedjan, det näst mest sökta ordet på Gartner. Axfoundation har därför tillsammans med Kairos Future, Martin &Servera, SKL Kommentus, Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling och Örebro universitet startat ett pilotprojekt för att utvärdera om blockkedjeteknik kan underlätta livsmedelskontroll och spårbarhet.

Medverkande:
Carolina Sachs, generalsekreterare, Axfoundation 
Magnus Nikkarinen, Head of Public Affairs, The Swedish Food Retailers Association 
Pauline Göthberg, Nationell Samordnare, Socialt ansvarstagande offentlig upphandling i Sveriges landsting och regioner
Oliver N Oram, CEO, Chainvine Ltd, Hrvoje Stanic, European Team leader at Inter Pares Trust, The world’s largest reserach project on digital records and blockchain expert.

Moderator: Magnus Kempe, Director Retail and Finance, Kairos Future
Eventet på Facebook och eventet via Almedalens hemsida

Genom fyra seminarier med spännande och kunniga gäster vill vi inspirera till handling. Kom på ett eller alla fyra! Varje seminarium är 45 minuter, däremellan en kvarts paus. Här finns hela programmet:"Krafter för förändring"

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. 

Vår koppling till en stor internationell bolagsgrupp och vår närhet till en företagarfamilj som varit verksam i generationer, ger oss både verkligheten och långsiktigheten. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald.

Axfoundation har utvecklat en arbetsmodell som hjälper oss att driva förändringsprocesser i ett större sammanhang. Syftet med arbetsmodellen är att skapa allianser och samarbeten kring problem och utmaningar som vi är för små för att kunna adressera meningsfullt på egen hand.