Skip to main content

ÖppnaDörren arrangerar massmöte för integration under Järvaveckan

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2019 12:30 CEST

Sju av tio jobb i Sverige förmedlas genom kontakter, vilket gör det till den allra vanligaste rekryteringskanalen. Samtidigt har utrikesfödda ett sämre kontaktnät på den svenska arbetsmarknaden och går därmed miste om jobbmöjligheter. Därför satsar ÖppnaDörren på att matcha 200 nya och etablerade svenskar under Järvaveckan.

- Det är helt avgörande att vi breddar nätverken mellan inrikes och utrikes födda för att lyckas med integrationen på arbetsmarknaden. Dessutom gör vi stora samhällsekonomiska vinster om vi lyckas korta etableringstiden. Forskning visar att det kan röra sig om så mycket som 400 000 till 860 000 kronor för varje år och person. Vi vet att ett effektivt sätt att korta etableringstiden är genom möten mellan människor, eftersom möten leder till nätverk och nätverk leder till jobb, säger Amelie Silfverstolpe, initiativtagare och verksamhetsledare för ÖppnaDörren.

Fler än 200 nya och etablerade svenskar kommer att matchas på Järvaveckan, genom integrationsverksamheterna inom ramen för ÖppnaDörren; Kompisbyrån, Svenska med baby, Invitationsdepartementet och Yrkesdörren.

- Under förra årets Järvavecka stod integrationsfrågan högt upp på agendan. Inför valet kom många diskussioner att handla om att lösa integrationsutmaningarna. I år vill vi gå från ord till handling och visa på en effektiv lösning där människor helt enkelt möts för att prata jobb, fika, ses med barnen eller äta middag. Vi ser fram emot att fylla ÖppnaDörrens tält till bredden med riktiga möten som bidrar till inkludering och ett öppnare samhällsklimat, fortsätter Amelie Silfverstolpe.

Sverige har idag, jämfört med övriga nordiska länder, de största skillnaderna i både sysselsättning och arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda. Detta enligt en ny rapport framtagen på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Rapporten pekar på att Sverige kan behöva göra mer än de övriga nordiska länderna när det gäller såväl politiska reformer som andra insatser.

- Vi är många som måste dela på ansvaret för integrationen och i de möten vi kommer att skapa under Järvaveckan visar vi på både civilsamhällets och företagens roll för lyckad integration. Detta är två viktiga pusselbitar, fortsätter Amelie Silfverstolpe.

Under Järvaveckan bjuder Yrkesdörren in till nätverksträff där anställda från olika företag matchas med utrikes födda inom samma bransch för att i samtal två och två utbyta erfarenheter och bredda sina professionella nätverk. Kompisbyrån bjuder in till kompisfika mellan personer med olika bakgrund. Invitationsdepartementet bjuder in 40 personer med olika bakgrund till samtal över en gemensam måltid. Svenska med baby organiserar öppna föräldragrupper där barn och föräldrar med ursprung i hela världen kan öva svenska och dela erfarenheter.

Om ÖppnaDörren

ÖppnaDörren är ett initiativ av Axfoundation och ett samverkansprojekt mellan fyra ideella verksamheter; Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Kompisbyrån och Svenska med baby. Syftet är att underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas på ett enkelt och naturligt sätt, genom att matcha dem för ett första kortare möte med det långsiktiga målet att skynda på utrikes föddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Alla ÖppnaDörrens verksamheter har under det senaste året sett ett ökat engagemang hos civilbefolkningen – det syns i att fler, fram för allt etablerade svenskar, anmäler sig till verksamheterna. Över 49 000 personer har träffats genom ÖppnaDörren sedan starten 2015. Inom alla verksamheter finns många exempel på personer som kommit i arbete eller praktik som en direkt följd av sitt möte. Under en treårsperiod med start 2017 är ESF medfinansiär till ÖppnaDörren.

Vill ni delta vid aktiviteterna och intervjua personer som anmält sig att vara med och bidra till integrationen på Järvaveckan, på plats eller inför, tveka inte att kontakta oss. Vi förmedlar gärna kontakt med engagerade verksamhetsledare och initiativtagare till projekten inom ÖppnaDörren eller med forskare som kan allt om integrationsfrågan.

PROGRAM
Plats: Spånga idrottsplats, Solhems hagväg 2, 163 56 Spånga, i ÖppnaDörrens tält.

12/6 onsdag


14-16 Öppen föräldragrupp med Svenska med baby – vi övar svenska, sjunger, fikar och delar erfarenheter om föräldraskap.

16:30 -17:30 Kompisfika mellan personer med olika bakgrund.

13/6 torsdag

15-16 Nätverksträff med Yrkesdörren där anställda på Claremont träffar utrikes födda inom samma bransch för att bredda nätverk.

16:30-18:30 Nya och etablerade svenskar äter middag tillsammans genom Invitationsdepartementet.

14/6 fredag

14-16 Öppen föräldragrupp med Svenska med baby.

16:30-17:30 Nätverksträff med Yrkesdörren där personer inom olika branscher matchas med utrikes födda i samma bransch för att bredda nätverk.

Fakta:
7 av 10 jobb i Sverige förmedlas med hjälp av kontakter.'

Varje år som etableringstiden kortas innebär en samhällsekonomisk vinst som motsvarar 400 000-860 000 kronor per person.

Faktorer som försvårar etableringen på den svenska arbetsmarknaden: Skälet till invandring, Humankapital, Sociala nätverk, Höga trösklar till arbetsmarknaden, diskriminering.
Källor:
Siffror gällande samhällsekonomiska vinster: Nilsson Lundmark och Nilsson ”Att vara med i leken. Vuxna med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden ut ett socialt investeringsperspektiv ”, Fryshuset 2016.

Jämförande statistik mellan nordiska länder: Integrating immigrants into the Nordic labour markets” http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1317928/FULLTEXT01.pdf.

Faktorer som försvårar etableringen: Patric Joyce - Rätt jobb åt utrikes födda akademiker – en uppdaterad samhällsekonomisk beräkning av en fungerande jobbkedja. Jusek 2018. 

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. 

Vår koppling till en stor internationell bolagsgrupp och vår närhet till en företagarfamilj som varit verksam i generationer, ger oss både verkligheten och långsiktigheten. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald.

Axfoundation har utvecklat en arbetsmodell som hjälper oss att driva förändringsprocesser i ett större sammanhang. Syftet med arbetsmodellen är att skapa allianser och samarbeten kring problem och utmaningar som vi är för små för att kunna adressera meningsfullt på egen hand.