Skip to main content

Örebro öppnar dörren

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 16:16 CET

Nu påbörjar ÖppnaDörren sitt arbete med att etablera sig i Örebro i syfte att få fler Örebroare med olika bakgrund att mötas. Det långsiktiga målet är att skynda på utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Med stöd från Europeiska socialfonden (ESF) har Örebro valts ut som en av de prioriterade orterna för att få ÖppnaDörrens alla fyra initiativ att växa i hela Sverige. ÖppnaDörren kommer därför till Örebro i januari för att informera pressen och allmänheten om verksamheten.

– Medfinansiering från Europeiska socialfonden gör att vi kan påskynda spridningen av ÖppnaDörren och nå fler personer över hela landet, bland annat Örebro, och därmed skapa bättre förutsättningar för integration och ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare inom ÖppnaDörren.

I Örebro finns många nya svenskar som längtar efter att få kontakt med en etablerad svensk. För att lyfta de initiativ som finns i Örebro där etablerade svenskar enkelt kan engagera sig bjuder Studieförbundet Bilda, Örebro Föreningsråd och Örebro kommun in till en pressträff torsdag den 11 januari klockan 10:30 på Rådhuset (vån. 2). Här kommer ÖppnaDörrens initiativ Yrkesdörren, Invitationsdepartementet och Kompisbyrån att finnas på plats.

ÖppnaDörren startade 2015 och är ett samverkansprojekt mellan fyra ideella verksamheter; Yrkesdörren,Invitationsdepartementet, Kompisbyrån och Svenska med baby. Syftet är att motivera och underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas på ett enkelt och naturligt sätt i vardagen. De tre förstnämnda initiativen finns redan i dag i Örebro och Svenska med baby kommer inom kort att starta sin verksamhet i Örebro.

Förutom att delta på pressträffen den 11 januari kommer ÖppnaDörren också under våren att synas på flera håll i Örebro, bland annat genom evenemang på orten men också genom samarbeten mellan företag och fackföreningar som uppmuntrar sin anställda att engagera sig i volontärarbete eller låter sina anställda eller medlemmar bedriva volontärarbete på arbetstid.

Under en treårsperiod med start 2017 går ESF in som medfinansiär till ÖppnaDörren för att utöka verksamheterna. Målet är att matcha 3 300 nyanlända med etablerade svenskar fram till år 2020. Ett av målen är att verksamheterna, som idag främst finns i storstäderna, ska växa i hela Sverige. Därför kommer ÖppnaDörren att göra extra insatser i följande tio städer under 2018: Örebro, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Norrköping, Malmö, Sundsvall, Uppsala och Västerås.

Bakom ÖppnaDörren står Axfoundation (Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för hållbar utveckling), en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Läs mer på www.oppnadorren.se.

Träffa ÖppnaDörren på pressträff den 11 januari klockan 10:30 på Rådhuset, Drottninggatan 9, våning 2.

För mer information, vänligen kontakta:

Tove Sernrot, kommunikatör ÖppnaDörren, tove.sernrot@axfoundation.se, 073-5030326

Lovisa Fältskog Johansson, projektledare ÖppnaDörren, lovisa.faltskog.johansson@axfoundation.se, 070-877 01 47

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. 

Vår koppling till en stor internationell bolagsgrupp och vår närhet till en företagarfamilj som varit verksam i generationer, ger oss både verkligheten och långsiktigheten. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald.

Axfoundation har utvecklat en arbetsmodell som hjälper oss att driva förändringsprocesser i ett större sammanhang. Syftet med arbetsmodellen är att skapa allianser och samarbeten kring problem och utmaningar som vi är för små för att kunna adressera meningsfullt på egen hand.