Skip to main content

Över 100 personer i möten för ett inkluderande Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2019 12:52 CET

Bild från Yrkesdörrens nätverksträff på Åhléns i Stockholm.

Fler än 100 personer med olika bakgrund kommer att mötas över frukost, lunch och middag för att snacka jobb eller gemensamma intressen eller för att ses med barnen i Nordstan i Göteborg den 8 mars. – Vi ser fram emot att skapa mängder av möten mellan personer med olika bakgrund för integration och ökad gemenskap i Göteborg, säger Amelie Silfverstolpe, initiativtagare och verksamhetsledare för ÖppnaDörren.

Inbjudan till de olika aktiviteterna gick ut för en vecka sedan och intresset är jättestort, uppemot 200 personer har redan anmält sitt intresse för att delta.

− Vi ser fram emot en heldag med samtal med fokus på integration och ökad gemenskap i Göteborg. Möten mellan personer med olika bakgrund är ett effektivt sätt att integrera individer i ett nytt land. Den här typen av aktiviteter är ett sätt för oss att bjuda in, denna gången göteborgare, att engagera sig men också ett sätt att visa att integration verkligen inte är svårt eller behöver ta så mycket tid och att den enskilda individens roll är en viktig pusselbit för att integrera nya svenskar i en stad, säger Amelie Silfverstolpe, initiativtagare och verksamhetsledare för ÖppnaDörren.

ÖppnaDörren har sedan tidigare ett samarbete med Åhléns. Åhléns har till den här dagen bjudit in sin personal och sina kunder att delta i aktiviteterna då det helt går i linje med företagets mångfaldsarbete. Redan första dagen efter att inbjudan gick ut kom över 50 anmälningar in.

Dagens första aktivitet riktar sig till Åhléns egen personal samt kunder och inträffar innan varuhuset öppnar. Personer etablerade i Sverige kommer att äta frukost med en person som är ny i landet med liknande yrkesbakgrund som de själva har genom Yrkesdörren, ett av initiativen inom ÖppnaDörren. Dessa personer kommer att samtala om den bransch de har gemensamt, sociala koder och om arbetsmarknaden i Göteborg. Efter mötet delar den person som är etablerad i Sverige med sig av två kontakter från sitt nätverk som den utrikesfödda kan ha glädje av och genom det skapas och breddas deras nätverk.

- I Sverige förmedlas sju av tio jobb genom kontakter. Ett nätverk av personer inom den bransch man önskar verka inom blir därför direkt avgörande för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Ett möte genom Yrkesdörren tar bara en timme, och vi ser att en timme faktiskt gör stor skillnad. Över 90 % av de utrikesfödda anser att de har förbättrat sina chanser på arbetsmarknaden efter mötet och vi har många exempel på personer som kommit arbete som en direkt följd av sitt möte genom oss, säger Astrid Gyllenkrok Kristensen, verksamhetsledare på Yrkesdörren.

Senare på dagen arrangerar ÖppnaDörren i samarbete med Invitationsdepartementet en lunch för 40 personer med olika bakgrund. Invitationsdepartementets ordinarie verksamhet handlar om att bjuda hem en person eller familj med annan bakgrund på middag. För många nya svenskar är det första gången de övar svenska utanför språkskolan men fram för allt första gången de besöker ett svenskt hem. Lunchaktiviteten är att ett annat sätt att bidra till integration över en gemensam måltid.

På eftermiddagen anordnas en stor Kompisfika genom Kompisbyrån som matchar personer med liknande intressen men med olika bakgrund. Vi siktar på att ungefär 100 personer ska matchas på individnivå för att fika tillsammans.

Under dagen bjuder även Svenska med baby barn och föräldrar med ursprung från hela världen att leka och sjunga tillsammans i en öppen föräldragrupp inne på Åhléns barnavdelning. Åhléns har upplåtit sina lokaler till ÖppnaDörren för att vara med och bidra till integrationsaktiviteterna.

Om ÖppnaDörren

Över 40 000 personer har träffats genom ÖppnaDörren sedan starten 2015. ÖppnaDörren är ett initiativ av Axfoundation och ett samverkansprojekt mellan fyra ideella verksamheter; Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Kompisbyrån och Svenska med baby. Syftet är att underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas på ett enkelt och naturligt sätt, genom att matcha dem för ett första kortare möte med det långsiktiga målet att skynda på utrikes föddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Under en treårsperiod med start 2017 är ESF medfinansiär till ÖppnaDörren för att utöka verksamheterna och med det primära målet att särskilt nå personer i arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Vill ni delta vid aktiviteterna och intervjua personer som anmält sig att vara med och bidra till integrationen i Göteborg genom eventet den 8 mars, på plats eller inför, tveka inte att kontakta oss.

Vi har också många inspirerande och personliga berättelser från personer som träffats genom ÖppnaDörrens alla fyra verksamheter i just Göteborg, som har fikat, ätit middag eller pratat jobb och rekryteringsmöjligheter med varandra. Vi hittar gärna personer åt er att intervjua. Lika så om ni vill delta vid en Svenska med baby- träff i Göteborg.

PROGRAM
Datum: 8 mars
8:00-9:30 Frukost genom Yrkesdörren, restaurang Fazer Food & Co
12:00-13:00 Lunch med Invitationsdepartementet, restaurang Fazer Food & Co
16:00- 17.00 Fika med Kompisbyrån, restaurang Fazer Food & Co
11:00- 13:00 Svenska med baby - Sång och lek på barnavdelningen.
11:00-13:00 ÖppnaDörren finns i stora entrén med information.

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. 

Vår koppling till en stor internationell bolagsgrupp och vår närhet till en företagarfamilj som varit verksam i generationer, ger oss både verkligheten och långsiktigheten. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald.

Axfoundation har utvecklat en arbetsmodell som hjälper oss att driva förändringsprocesser i ett större sammanhang. Syftet med arbetsmodellen är att skapa allianser och samarbeten kring problem och utmaningar som vi är för små för att kunna adressera meningsfullt på egen hand.