Skip to main content

PARTILLE KOMMUN OUTSOURCAR IT-DRIFTEN TILL QBRANCH

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 11:53 CEST

Partille kommun outsourcar driften av samtliga IT-system till Qbranch. Avtalet tecknas på tre år med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Avtalsvärdet är cirka 27 Mkr.

Partille är en av Göteborgs kranskommuner med cirka 33 000 invånare. Avtalet som tecknats innebär att Qbranch ansvarar för IT-driften som berör bland annat skola, vård och omsorg och statsplanering inom kommunen. Detta innefattar centrala IT-system såsom mail, nätverk, brandväggar, journalsystem, elevadministration, VA-övervakning etcetera.

- Qbranch uppfyllde samtliga krav som vi har på en driftleverantör samtidigt som de hade väldigt bra idéer och tankar kring lösningar av olika moment  som vi efterfrågade. Dessutom fick vi mycket goda referenser från Qbranch befintliga kunder vilka är mycket nöjda med sina leveranser. Dessa parametrar i kombination med lokal närvaro och ett konkurrenskraftigt pris gjorde att valet föll på Qbranch, säger Per Wikström, IT-chef Partille kommun.

Samarbetet innebär att Qbranch driftar kommunens verksamhetskritiska system som styr samtliga samhällsviktiga funktioner i Partille.

-Vår verksamhet kräver IT som fungerar dygnet runt, året runt. Störningar i exempelvis sjukvårdssystemet kan innebära att patientjournalerna inte går att nå vilket kan få katastrofala följder. Med Qbranch som leverantör känner vi oss trygga och vi ser fram emot ett givande samarbete, säger Per Wikström.

-Affären är ett viktigt led i vår strävan att erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga sourcingtjänster. Extra kul känns det att vi stärker vår position som en av de ledande driftleverantörerna inom stat och kommun i Västsverige. Vi är glada och stolta över det förtroende som Partille kommun ger oss och vi ser fram emot ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete, säger Carl-Johan Osvald, vice VD Qbranch väst.

För mer information, kontakta:
Anders Harling, Marknadschef Qbranch AB, tel 0732- 312 226

Qbranch mission är att få IT att fungera. Qbranch hjälper företag med fullskalig IT-outsourcing, serverdrift, kapacitetstjänster och konsultativa specialisttjänster. Bolaget finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och är idag cirka 500 personer. Qbranch är Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade företag och finns representerade på tillväxtlistor över Sveriges snabbast växande företag samt Great Place To Works "Sveriges Bästa Arbetsplatser". Qbranch har fem serverhallar som är laddade med "bra miljövalsmärkt el" i samarbete med GodEl och Svenska Naturskyddsföreningen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy