Skip to main content

Vasakronan väljer Barium för effektivare processer

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 11:52 CET

Sveriges största fastighetsbolag, Vasakronan, väljer Barium Live! för att effektivisera verksamheten med hjälp av Business Process Management (BPM). Vasakronan har valt att implementera Barium Live! för att möjliggöra processer internt och för externa intressenter.

- Vi är mycket glada att få förtroendet att hjälpa Vasakronan att förbättra  befintliga processer och få möjlighet att snabbt automatisera  processer, säger Bariums VD Johan Made.

- Vasakronan har mycket hög kompetens om sina processer och lösningar så det är roligt att vi lyckats möta deras högt ställda krav.

Vasakronan har redan hunnit starta  ett pilotprojekt, där man bygger en körbar process i Barium Live! för hantering av nyanställda. Det är en process som ”går tvärs över” flera befintliga processer och system och är också typisk i den meningen att det knappast finns någon bra standardapplikation att köpa. Med Barium Live! fick Vasakronan en komplett körklar process för alla aktiviteter som måste initieras när en person anställs. BariumLive har också integrerats med Vasakronans dokumenthanteringssystem.

-Vi tror att vi med Barium Live! enklare kan hitta sätt att förbättra  och automatisera verksamhetsstödjande processer, säger Vasakronans IT-chef Sören Sandell.

- Barium Live! kan ge oss möjlighet att snabbt och enkelt både modellera  processer och sedan implementera dem, ofta integrerat med befintliga system. Det ger oss, våra leverantörer och partner en flexibilitet som vi inte haft tidigare, samtidigt som vi kan behålla befintliga verksamhetssystem.

Det faktum att Vasakronan avser att använda Barium Live! för alla anställda och externa intressenter innebär att man också enklare och snabbare kan utveckla och implementera processer för specifika verksamhetsbehov. 


Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Bolaget har cirka 350 anställda och äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Fastighetsbeståndets marknadsvärde är cirka 86 miljarder kronor. www.vasakronan.se


Barium AB levererar marknadsledande lösningar inom Business Process Management (BPM). Genom företagets unika webbtjänst Barium Live! kan verksamheter över hela världen snabbt rita upp sina egna processkartor, och därefter driftsätta och köra processerna som applikationer för så väl dator som mobila enheter. När organisationen arbetar i applikationerna kvalitetssäkras hela verksamhetsprocesser, samtidigt som de effektiviserar och automatiserar uppgifter. Sann verksamhetsförbättring blir det i och med möjligheten att enkelt förändra processer och applikationer allteftersom verkligheten förändras. Snabbt och smidigt From Map to App!

Bariums huvudkontor ligger i Göteborg. Företaget har funnits sedan 1995 och är ett helägt dotterbolag till Atine Group Oy i Finland. www.bariumlive.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy