Skip to main content

Forskare inom barndiabetes erhåller Johnny Ludvigsson-priset

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 15:59 CEST

Idag presenterar Barndiabetesfonden mottagarna av Johnny Ludvigsson-priset 2012. Stipendiet på 250 000 kronor, för mest framstående barndiabetesforskning i Norden, tilldelas Olli Simell, professor Turku University, Turku, Finland.  Det andra stipendiet på 50 000 kronor avser framstående yngre forskare och tilldelas professor Ola Carlsson, vid Uppsala Universitet.

Motiveringarna lyder:

Olli Simell, professor Turku University, Finland
Vinnaren av Barndiabetesfondens Nordiska pris, professor Olli Simell från Turku är vida känd för sin forskning att följa barn med förhöjd ärftlig risk för typ 1-diabetes från födseln till dess att diabetes utvecklas. I omfattande studier av alla nyfödda barn i tre olika upptagningsområden in Finland har han och hans medarbetare gjort flera unika upptäckter.  Barn med förhöjd ärftlig risk för typ 1 diabetes kan utveckla autoantikroppar mot sina insulinbildande celler i pankreas cellöar redan vid 1-3 års ålder.  Redan vid födseln har barnen förändringar i navelssträngsblodet som pekar på en ökad risk att få autoantikroppar och långt senare diabetes. Barn med autoantikroppar har inga symptom på diabetes, men professor Simell och medarbetare har dokumenterat att de insulin-bildande cellerna har en nedsatt funktion månader till år innan sjukdomen bryter ut.  Forskningen att bestämma autoantikroppar mot de insulinbildande cellerna långt innan diabetes bryter ut har varit banbrytande.  Det har gjort det möjligt för forskarlaget att undersöka om det  finns virus eller andra omgivningsfaktorer inklusive kost som förorsakar att barnet får autoantikroppar mot sina egna insulinbildande celler.  Det har också blivit möjligt för professor Simell och medarbetare att genomföra kliniska undersökningar på barn med autoantikroppar för att ta reda på om diabetes kan förebyggas.  Professor Simell's arbete har resulterat i en förändring av det sätt som barn med nyupptäckt diabetes tas om hand från flera veckor på sjukhuset till några få dagar eftersom sjukdomen nu kan konstateras utan att barnet har haft ett allvarligt insjuknande.

Professor Per-Ola Carlsson, Uppsala Universitet, Uppsala
Professor Per-Ola Carlsson, Uppsala Universitet är 2012 års vinnare av Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige. Han får priset för sitt omfattande arbete att ta reda på hur blodförsörjningen av de Langerhanska cellöarna regleras. Hans grundforskning har resulterat i en bättre kunskap hur de insulinproducerande cellerna får syre och näringsämnen för att kunna bilda och avge insulin till blodet.  Han belönas också för sitt arbete att överföra denna kunskap till transplantation av Langerhanska öar till patienter med typ 1 diabetes. I dessa studier använder han för första gången mesenchymala stam celler för att stödja kvarvarande insulinbildande celler och en ny metod att bestämma hur många insulin-bildande celler en patient med typ 1 diabetes har före och efter transplantation av Langerhanska öar. Professor Carlsson's arbete har stor betydelse för framtida behandling att bota typ 1 diabetes. 

För mer information, kontakta Barndiabetesfondens kansli:
Telefon: 013- 10 56 90 eller kansli@barndiabetesfonden.se
Lisa Hillerström, presskontakt, lisa@hgpr.se eller telefon: 0733-76 18 17


Om Barndiabetesfonden
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Barndiabetesfonden är en stiftelse och får inget stöd från vare sig kommun, landsting eller stat. Vi är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag och föreningar. Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Barndiabetesfondens beskyddare. Det är enkelt att lämna ett bidrag, besök vår hemsida www.barndiabetesfonden.se eller skänk 50 kronor genom att SMS:a HOPP till 729 29 för att stödja forskningen kring barndiabetes.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy