Skip to main content

Teckningar stärker barns självförtroende - Barn i Mali målar sin vardag

Evenemang

19
OCT
Malmö Stadsbibliotek, Barn- och ungdomsavdelningen Kung Oscars Väg 11 211 33 MALMÖ
  -

Välkommen till invigningen av utställningen ”Teckningar stärker barns självförtroende – Barn i Mali målar sin vardag” tisdagen den 19 oktober kl 10.30 på Malmö Stadsbiblioteks Barn- och ungdomsavdelning.

Teckningarna är målade av barn på den fattiga lands-
bygden i Mali och är en del av Barnfondens fadderprojekt.

Utställningen invigs av serietecknaren Sara Granér. Sara, som ritar satiriska samhällsskildringar, kommer att berätta om vad tecknandet har haft för betydelse för henne. Hon kommer även att hålla i en workshop för en skolklass från Kastanjeskolan i Malmö. Vid invigningen kommer även Barnfondens marknadschef Cecilia Schön att berätta om projektet och om hennes möten med lärare och elever i Mali.

Projektet i Mali startade 2007 för att många barn i Mali upplever att de vuxna inte lyssnar på dem eller bryr sig om deras åsikter. Som ett led i att få barnen att våga tro på sig själva, lär konstnären Martel Mataley Ekow barnen att uttrycka sig genom att teckna. Barnen har fått i uppgift att teckna något från sin vardag, något som berör dem. Att få teckna har gett barnen en möjlighet att visa vad de känner och genom att vuxna uppmärksammar barnens verk får barnen ökat självförtroende och en större självkänsla.

Datum och tid: 19 oktober kl 10.30-11.30
Plats: Barn- och ungdomsavdelningen, Malmö Stadsbibliotek

För ytterligare information:

Hanna Ivarsson, 040-12 18 85, 070- 565 37 31, hanna.ivarsson@barnfonden.se

Karin WIkström, 040-25 85 99, 070- 27 12 650, karin.wikstrom@barnfonden.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera