Skip to main content

​När naturen kallar ska det finnas en toalett

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2018 08:54 CET

Toaletter i världen. Här har vi en av dem, på den indiska landsbygden.

4,5 miljarder människor saknar tillgång till en säker toalett. Det är sällan vi pratar om toaletter här och toaletter där – i samma forum. Inför Världstoalettdagen, den 19 november, är det dags att låta fler perspektiv samsas. 

Toaletten gör att fler flickor kan gå i skolan. Toaletten minskar spridning av infektionssjukdomar. Toaletten gör också att människor med blås- och tarmproblem bättre kan ta del av det offentliga rummet.

Toaletten är en miljöfråga

Miljarder människor världen över saknar tillgång till något som kan kallas en toalett. Det har konsekvenser för miljön och innebär ökad risk för spridning av infektionssjukdomar. Det påverkar även politiska, sociala och ekonomiska möjligheter, framför allt för flickor och kvinnor.

– Vi arbetar alltid direkt med barnen i våra program runt om i världen och en viktig sidoeffekt är att de går hem till sina familjer och övertygar sina föräldrar om varför det är så viktigt med en toalett hemma. Så det handlar inte bara om att bygga toaletter, utan lika mycket om att förändra attityder och öka kunskapen om hygien och sanitet, säger Martina Hibell, programchef på Barnfonden.

En miljon i Sverige har svårt att kontrollera blåsa och tarm

Även i vår del av världen begränsar bristen på offentliga toaletter människors möjlighet till ett fullgott socialt liv, inte minst för människor med blås- eller tarmproblem.

Märta Lauritzen är uroterapeut vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Hon behandlar och ger stöd till personer som har svårt att kontrollera blåsa och tarm och vet hur stor betydelse toaletter i samhället har:

– Att uträtta sina behov på andra platser än en toalett i det offentliga rummet är straffbart och kan bötfällas. Toaletter är alltså en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet. Bristen på tillgängliga toaletter skapar problem och främst för dem som har svårt att kontrollera blåsa och tarm, över en miljon människor bara i Sverige. Skoltoaletter är ett kapitel för sig. Snusket på många håll gör att barn avstår toalettbesök under skoltid vilket kan ge konsekvenser för både hälsa och skolarbete, säger Märta Lauritzen.

Hög internationell prioritet

Tillgång till toaletter är erkänt av alla FN:s medlemsstater som något av det absolut viktigaste vi har att jobba med fram till 2030 och är nummer 6 av de 17 globala målen för hållbar utveckling:

Delmål 6.2: Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer

Föreläsningskväll:”Toaletten – en global skitsak?”

Temat för Världstoalettdagen den 19 november 2018 är ”När naturen kallar” och under föreläsningskvällen medverkar:

Martina Hibell, programchef och biträdande generalsekreterare, Barnfonden.

Varis Bokalders, ekoarkitet

Helena Hallencreutz Grape, specialistsjukgymnast, uroterapeut

Samtalsledare:
Märta Lauritzen, uroterapeut

Arrangör: ABF Stockholm, Barnfonden, Föreningen Sinoba, Nätverket Nikola och Uroterapeutisk Förening.
Mer information: https://abfstockholm.se/evenemang/varldstoalettdagen/ 

Toalettfakta

  • I London år 1852 blev världens försa offentliga moderna toaletterna tillgängliga för allmänheten.
  • Världstoalettdagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag.
  • 4,5 miljarder människor saknar tillgång till säker toalett.
  • 1,8 miljarder människor dricker vatten som kan vara kontaminerat av avföring.
  • Tillgång till toaletter är erkänt av alla FN:s medlemsstater som något av det viktigaste vi har att jobba med fram till 2030, som en del av de Globala målen. 

Barnfonden

Barnfonden är en barnfokuserad utvecklingsorganisation som grundades 1991 och som ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance. Barnfonden är politisk och religiöst obunden och tillsammans med sina samarbetspartners stödjer organisationen fler än 15 miljoner barn runt om i världen. Allt Barnfondens arbete utgår från barnet i fokus och verksamheten fokuserar på fyra områden som är tätt sammankopplade: utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.