Skip to main content

Ny undersökning visar att barn i utvecklingsländer helst av allt vill gå i skolan

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 11:24 CET

När 3 000 barn, i åldern tio till tolv år, i 30 utvecklingsländer tillfrågades vad de skulle göra om de var president i sitt land, svarade 57 procent att det första de skulle göra var att bygga fler skolor och se till att alla barn får gå i skolan.

- Undersökningen visar tydligt att barn som lever i fattigdom först och främst vill gå i skolan. Det är ingen tvekan om att de förstår att utbildning är deras chans till ett bättre liv, och att hur deras egen framtid kommer att se ut, är beroende av om de får gå i skolan eller inte, säger Maria Thomelius som är generalsekreterare för fadderorganisationen Barnfonden.

På frågan vad de skulle köpa om de hade en dollar svarade 45 procent att de skulle köpa mat eller vatten. Ett av tre barn går och lägger sig hungrigt minst en kväll i veckan. Mer än en fjärdedel av barnen arbetar över 4 timmar efter skolan.

- Barnens svar visar att Barnfonden fokuserar på rätt saker. Det vi redan arbetar med i alla våra över 850 fadderprojekt är att alla barn ska få en utbildning, att förbättra hälsosituationen och att ge familjer möjlighet att försörja sig själva. Att ge föräldrarna en försörjning, till exempel genom ett gemensamt odlingsprojekt, gör att barnen slipper arbeta och får äta sig mätta, säger Maria Thomelius.

Undersökningen ”Small Voices - Big Dreams” utfördes under sommaren och hösten 2010 av ChildFund Alliance, ett internationellt nätverk av utvecklingsorganisationer, där Barnfonden är en av tolv medlemmar. Resultatet är sammanställt av Ipsos Observer.

Trots att barnen som svarat på undersökningen bor i länder i olika världsdelar, mitt i städer eller i otillgängliga bergsbyar, så var deras svar förvånansvärt lika när de fick frågor som ”vad behöver du mest?” och ”vad skulle du köpa om du hade en dollar?”.

- Barnfonden arbetar alltid med barnen i fokus och vi lyssnar på barnen. Undersökningen är speciell eftersom barnen har fått svara på enkla frågor som de kan relatera till. Ändå säger svaren så mycket om vad de har och inte har och om hur de ser på sin tillvaro och sin framtid. Undersökningen är ett sätt att stämma av vårt arbete mot vad barnen tycker, säger Maria Thomelius.

Läs mer om resultatet i bifogad rapport och faktabladet nedan.

Bilder www.mynewsdesk.com/se/pressroom/barnfonden

För ytterligare information

Maria Thomelius, generalsekreterare Barnfonden: 040-12 18 85 eller 073-909 34 34

Karin Wikström, informatör: 040-25 85 99 eller 070-27 12 650

Fakta:

Om undersökningen

Undersökningen ”Small Voices - Big Dreams” genomfördes av ChildFund Alliance under juli till september 2010. Frågeformuläret bestod av sex frågor. Fyra av dessa hade öppet svarsalternativ. Barnen intervjuades individuellt av personal från ChildFund Alliance i respektive land.

Totalt deltog barn från 30 utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika där ChildFund Alliance arbetar. Frågorna besvarades av ca 100 barn från varje land, i åldern 10 till 12 år. Totalt medverkade 2 970 barn från 30 utvecklingsländer. ChildFund Alliance personal översatte svaren och Ipsos Observer, ett internationellt undersökningsföretag, sammanställde resultaten.

Om Childfund Alliance

ChildFund Alliance är ett nätverk som består av tolv organisationer, som tillsammans arbetar för att skapa en långsiktig och meningsfull förändring för barn och familjer som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika. Tillsammans når organisationerna i ChildFund Alliance mer än 15 miljoner barn och familjer i 58 olika länder.

Varje år överför ChildFund Alliance mer än 503 miljoner USD till ca 1 400 olika fadderprojekt. Projekten har som mål att förändra världen för barn i alla åldrar. Barnens behov sätts i fokus i allt arbete.

Om Internationella barndagen

Internationella barndagen instiftades av Förenta Nationernas generalförsamling 1953. För att uppmärksamma arbetet för barns behov och rättigheter firas Internationella barndagen den 20 november varje år.

Barnfonden är en fadderorganisation som arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Barnfonden ger familjer möjlighet att försörja sig själva och skapar en långsiktig utveckling i hela det omgivande samhället.

Barnfondens arbete stöds av över 25 000 faddrar och under 2009 uppgick insamlingen till 75 miljoner kronor.

Barnfonden finns i Malmö och ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.