Skip to main content

Skolan viktigast - för barn i hela världen

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2011 08:56 CET

Skolan är den viktigaste frågan för barn över hela världen, visar en ny global undersökning från Barnfonden. Störst andel barn som vill satsa på skolan finns i utvecklingsländerna, där barnen drömmer om att bli lärare och läkare i framtiden.  I Sverige och andra rika länder svarar barnen att de helst av allt vill bli idrottsstjärnor eller artister. 

Den svenska fadderorganisationen Barnfonden genomför tillsammans med sitt internationella nätverk ChildFund Alliance en årlig undersökning bland barn i 44 länder.  I undersökningen deltog 4 600 barn, i åldrarna 10-12 år, från 36 utvecklingsländer och 8 rika länder, varav 100 svenska skolbarn.

Allra störst vikt vid utbildning lägger barn i utvecklingsländer. Där anger nästan vartannat barn (49 procent) att det första de skulle göra som president eller statschef, för att förbättra barns tillvaro, är att förbättra skolan. I de rika länderna svarar vart fjärde barn (26 procent) skolan, och i Sverige en något större andel (28 procent).

Hur barnen vill förbättra skolan skiljer sig åt. Medan barnen i utvecklingsländerna i första hand tänker bygga skolor, förbättra undervisningen och se till att alla barn får en chans att gå i skolan, vill en del av de svenska barnen ha mindre läxor och kortare dagar.

- För barn i Sverige är det en självklarhet att få gå i skolan. Så är det inte för barn i länder som till exempel Mali, Etiopien och Burkina Faso. Det är tydligt att barn i utvecklingsländer förstår att utbildning är deras chans till en bättre framtid. Det är hoppingivande, säger Carolina Ehrnrooth, generalsekreterare för Barnfonden.

I utvecklingsländer vill barnen bli lärare och läkare
På frågan vad de skulle vilja bli när de blir stora skiljer sig svaren stort. Medan två av fem (40 procent) barn i utvecklingsländer vill bli läkare eller lärare, vill en lika stor andel barn i rika länder helst av allt bli idrottsstjärnor eller artister.

- Barnen svarar utifrån sin egen referensram. Som jag ser det är svaren en indikation på hur olika förutsättningar barnen har, säger Carolina Ehrnrooth.

Om undersökningen

Undersökningen ”Small Voices - Big Dreams” genomfördes av Barnfonden och det internationella nätverket ChildFund Alliance under juli till september 2011. Frågeformuläret bestod av sex öppna frågor. Barnen intervjuades individuellt av personal från ChildFund Alliance i respektive land.

Totalt deltog 4 592 barn från 44 länder. Frågorna besvarades av ca 100 barn från varje land, i åldern 10 till 12 år. På frågorna svarade 3 613 barn från 36 utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika, samt 979 barn från åtta rika länder (Sverige, Danmark, Irland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Korea). ChildFund Alliance personal översatte svaren och Ipsos Observer, ett internationellt undersökningsföretag, sammanställde resultaten.

Om Barnfonden
Barnfonden är en fadderorganisation som arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Vi ger familjer möjlighet att försörja sig själva och skapar en långsiktig utveckling i hela det omgivande samhället.

Barnfondens arbete stöds av över 26 000 faddrar och under 2010 samlade vi in 78 miljoner kronor. Barnfonden finns i Malmö och ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance.

Om ChildFund Alliance

ChildFund Alliance är ett nätverk som består av tolv organisationer, som tillsammans arbetar för att skapa en långsiktig och meningsfull förändring för barn och familjer som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika. Tillsammans når organisationerna i ChildFund Alliance mer än 15 miljoner barn och familjer i 58 olika länder.

Varje år överför ChildFund Alliance mer än 503 miljoner USD till ca 1 400 olika fadderprojekt. Projekten har som mål att förändra världen för barn i alla åldrar. Barnens behov sätts i fokus i allt arbete.

För mer information eller intervjuer:

Cecilia Schön, marknadschef Barnfonden, cecilia.schon@barnfonden.se eller 040-25 85 96.

Karin Wikström, informatör, karin.wikstrom@barnfonden.se eller 070-27 12 650

Bilder och sammanställning finns bifogat nedan.

www.barnfonden.se


Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.