Skip to main content

Skriv under för att stoppa våld mot barn

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2013 10:19 CEST

Varje år utsätts 150 miljoner flickor och 73 miljoner pojkar för sexuellt våld. Dessutom tvingas 115 miljoner barn arbeta under direkt farliga omständigheter. Det vill vi ändra på.  Vi och våra samarbetspartners arbetar för att förmå världens ledare att ta ställning för världens barn och skydda dem från barnarbete, könsstympning och andra övergrepp.

Som medlem av den världsomspännande paraplyorganisationen ChildFund Alliance har vi lanserat kampanjen Free from Violence and Exploitation, på svenska kallad Barns rätt till trygghet och skydd. Syftet är att göra skyddet av barn till ett av FN:s nya millenniemål som från 2016 förpliktigar alla stater att kämpa för att barn inte ska utnyttjas eller utsättas för övergrepp. Du kan hjälpa oss påverka genom att skriv under uppropet på barnfonden.se/free och visa ditt stöd.

Våld och övergrepp mot barn måste bekämpas globalt. Det rekommenderar FN: s högnivåpanel som nyligen publicerade rapporten "A new Global Partnership". Rapporten kommer att diskuteras av världens ledare i FN: s generalförsamling den 23 september i år.

Under temat våld mot barn påpekar panelen att: "Frihet från rädsla, konflikt och våld är den mest grundläggande mänskliga rättigheten och den viktigaste grunden för att bygga fredliga och välmående samhällen".  Vi delar det synsättet.  I över 20 år har Barnfonden arbetat för att förbättra villkoren för barn i några av världens fattigaste länder. Vi ser hur barn utsätts för de värsta formerna av barnarbete, tvångsäktenskap, könsstympning och sexuella övergrepp. Dessa former av våld och utnyttjande får allvarliga konsekvenser för barns fysiska och psykiska hälsa och deras förmåga att skaffa sig en utbildning och utvecklas till resursstarka vuxna.

Barnfonden och ChildFund Alliance uppmanar därför medborgare, civilsamhällets organisationer och regeringar runt om i världen att sätta skyddet av barn på dagordningen.

Vi hoppas att du också skriver under uppropet på barnfonden.se/free.

Tack för din hjälp!

Carolina Ehrnrooth
generalsekreterare Barnfonden

Barnfonden

Barnfonden är en insamlingsorganisation som arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Barnfonden ger familjer möjlighet att försörja sig själva och skapar en långsiktig utveckling i hela det omgivande samhället.

Barnfondens arbete stöds av över 26 000 faddrar och under 2012 uppgick insamlingen till 87 miljoner kronor.

Barnfonden har sitt säte i Malmö och ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.