Skip to main content

BASF: Fortsatt instabil och utmanande marknad

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 13:25 CET

Ludwigshafen, Tyskland - 26 februari 2016 - Marknaden fortsatte att vara instabil och utmanande. Tillväxttakten för den globala ekonomin, industriell produktion och den kemiska industrin under 2015 har legat långt under företagets förväntningar. "Under året saktade den globala ekonomiska tillväxten in avsevärt. För att möta det ekonomiska klimatet har vi genomfört omfattande åtgärder: Vi har minskat våra lager betydligt, stärkt vår kostnadskontroll och reducerat utbudet i vår portfölj ", säger Dr Kurt Bock, Chairman of the Board of Executive Directors, BASF, vid den årliga presskonferensen i Ludwigshafen.

BASF Results 2015 (press release)

Helåret 2015:
• Omsättning 70,4 miljarder € (minus 5%)
• EBIT före extraordinära poster  6,7 miljarder € (minus 8%)
• EBIT 6,2 miljarder € (minus 18%)
• Högre resultat i kemiverksamheten; Olja & Gas betydligt lägre än föregående år
• Vinst per aktie 4,34 € (minus 23%); Justerat resultat per aktie € 5,00 (minus 8%)
• Rekordnivå för operativt kassaflöde 9,4 miljarder € (plus 36%)
• Förslag till utdelning 2,90 € för verksamhetsåret 2015

Utsikter 2016:
• Betydande minskning av försäljningen på grund av avyttring av affärsverksamhet inom gashandel.
• EBIT  före extraordinära poster förväntas hamna något under 2015 års nivå, baserat på ett genomsnittligt oljepris på $ 40 per fat.

På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar och miljöskydd. De cirka112.000 anställda i BASF-gruppen arbetar för att bidra till framgång för våra kunder i nästan alla sektorer och i nästan alla världens länder. Vår portfölj består av de fem segmenten; Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions and Oil & Gas. BASF omsatte mer än 70 miljarder € under 2015. BASF’s aktier handlas på börserna i Frankfurt (BAS), London (BFA) och Zürich (AN). Ytterligare information finns på www.basf.com


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy