Skip to main content

PRESSMEDDELANDE: Beckers målarfärg och gravida

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 17:21 CET

Med anledning av den lista på 201kemiska ämnen som sägs kunna skada gravida och små barn och som figurerat i media under onsdagen den 8 november har vår miljöchef Margareta Winell noggrant gått igenom listan. Hon har konstaterat att -med nedanstående undantag - förekommer de listade ämnena över huvud taget inte i Alcro-Beckers produkter.

Den aktuella forskarrapporten från USA och Danmark nämner heller inte färg som orsak till spridningen av de aktuella ämnena. Vattenburna färger avsedda för målning inomhus innehåller överhuvudtaget inte något av ämnena på listan.

Endast i dessa specialprodukter förekommer något av ämnena på listan:

Falu Rödfärg - spår av blyföreningar finns i rödfärgspigmentet

Trafiklinjefärg (endast avsedd för yrkesmän )- innehåller toluen

Brennicks Brandskyddsfärg och Kivisil Grund (endast avsedda för yrkesmän)- innehåller metanol

2- komponent epoxifärger och golvlacker, linje- och markeringsfärg, båtfernissa, vissa rostskyddsfärger och sprayfärger- innehåller xylen