Skip to main content

Hårdare krav på livscykelperspektiv behövs vid offentlig upphandling av belysning

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 11:43 CEST

Belysningsbranschen har idag lämnat ett remissyttrande till Socialdepartementet med anledning av utredningen Goda affärer – en hållbar strategi för offentlig upphandling och välkomnar den analys och de slutsatser som utredningen presenterar angående offentlig upphandling ur ett livscykelperspektiv. Användningen av miljövänlig belysning måste öka om energiförbrukningen i offentliga lokaler ska kunna minska. Belysningsbranschen efterfrågar därför hårdare krav på livscykelperspektiv vid offentlig upphandling av belysning.

Kommuner, stat och landsting har en avgörande roll om energieffektiviseringen ska kunna öka i Sverige. 46 procent av kontoren har omoderna belysningssystem. Bland skolorna är andelen ålderdomlig belysning hela 73 procent och samma siffra för vårdlokaler är 82 procent.[1]  Föråldrad belysningsteknik installeras ofta även i nyproduktion där byggnaden i övrigt byggs efter moderna miljö- och energikrav.

– Eftersom det redan idag finns ny miljövänlig belysningsteknik, som med dagsljus- och närvarostyrning kan minska energiförbrukningen med upptill 80 procent, är belysning ett område där man kan göra mycket stor skillnad. Att större hänsyn tas till belysningens energisparpotential vid offentliga upphandlingar är nödvändigt om energiförbrukningen i offentliga lokaler ska kunna minska, säger Magnus Frantzell VD Belysningsbranschen.

Den största miljöpåverkan hos belysningsprodukter är energiförbrukningen och sker under användningstiden. Energiförbrukningen kan därför minskas drastiskt genom att belysning med styrsystem upphandlas från början. Förutom de miljövinster som ökad energieffektivisering skulle ge, är investeringar i modern belysning också en ekonomiskt smart investering som i många fall är intjänad redan efter tre år. Ett högre inköpspris lönar sig därför i ett totalkostnads- eller livscykelperspektiv genom lägre drifts- och underhållskostnader samt längre livslängd.

– I Sverige skulle vi kunna spara nio miljarder varje år genom att införa belysning med styrsystem, men tyvärr bortser många upphandlare från, eller saknar kunskap om, att en högre investeringskostnad lönar sig på sikt. Myndigheterna måste komma bort från fokuseringen på en produkts inköpspris och se till helhetsperspektivet när det gäller upphandling av belysningslösningar. Både för miljöns skull och för skattebetalarnas, som i slutändan annars får betala priset för en hög energinota, säger Magnus Frantzell.

Belysningsbranschens förslag i korthet:
  • Hårdare krav på att upphandlare alltid ska använda en livscykelkostnadskalkyl vid offentlig upphandling av belysning och räkna på produktens totalpris under 15 år, inte bara se till inköpspriset.
  • I offentliga upphandlingar där belysning ingår bör en belysningslösning med möjlighet till dagsljus och närvarostyrning vara ett krav.
  • Belysning bör vara ett prioriterat område i de vägledningar, om livscykelkostnader vid offentlig upphandling, som utredningen föreslår ska tas fram.
  • Mer utbildning för upphandlingsansvariga med fokus på belysningens miljöpåverkan och de miljövinster som kan göras med ny smart belysning.


För mer information:

Magnus Frantzell, VD Belysningsbranschen, 070-598 49 91
Mervi Rokka, kommunikationsansvarig, 070-211 45 41


[1] Enligt Energimyndighetens STIL-rapporter


Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importör av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Vi har som verksamhetsmål att skapa intresse, sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy