Skip to main content

Bemannia ISO-certifierad för informationssäkerhet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 09:15 CET

Bemannia är nu kvalitetscertifierat enligt ISO 27001:2014

Bemannia har kvalitetscertifierat sig enligt ISO 27001. Certifieringen ställer krav på ledningssystem för informationssäkerhet och bildar grunden för att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. De uppfyllda kraven påvisar att verksamhetens information hanteras och skyddas på bästa sätt.

ISO 27001:2014 är en internationell standard som hjälper till att uppfylla de tre dimensionerna av informationssäkerhet: integritet, sekretess och tillgänglighet. Certifikatet intygar att Bemannia arbetar med att minska verksamhetens säkerhetsrisker och tar ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet i en omvärld som ständigt utvecklas.

– Vi är mycket stolta över att ha erhållit ytterligare en ISO-certifiering, då det påvisar vårt systematiska kvalitetsarbete. Detta är något som vi anser borde vara en självklarhet för alla i branschen. Att vi uppnått kraven för ISO 27001 visar att vi ligger i framkant, säger Staffan Bruzelius, koncernchef på Bemannia.

För mer information kontakta Johanna Lundström,
E-post: johanna.lundstrom@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter:
@bemannia

Om Bemannia
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia är anslutna till Bemanningsföretagen och är ett auktoriserat bemanningsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna samt SEKO. Genom ramavtal med SKI och Kammarkollegiet är vi leverantörer till hela den offentliga sektorn vilket innebär cirka 900 kunder inom kommun, landsting och statliga myndigheter och bolag. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008, Miljöledningssystem 14001:2004, Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007 samt Informationssäkerhet ISO 27001:2014. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 35 år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera