Skip to main content

Den europeiska bemanningsmarknaden växte med 2,3 procent i februari

Blogginlägg   •   Maj 05, 2014 14:14 CEST

Den europeiska bemanningsmarknaden växte med 2,3 procent i februari. I Eurocietts Agency Work Business Indicator framgår hur markanden i stort utvecklas och hur utvecklingen är i respektive land.

Aprilnumret visar en tillväxt av antal arbetade timmar på 2,3 procent för februari, efter en liten svacka i början av året. Enligt Eurocietts beräkningar indikerar de första data som kommit in för mars månad ytterligare ökning.

Utvecklingen av omsättningen visar en blandad bild. Bäst i mars gick det i Belgien med en omsättningsökning på 7,7 procent. Även i Frankrike har tillväxten ökat, medan Nederländerna saktat ner lite och Finland går sämre än månaden innan.

 

Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb i Sverige via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.