Skip to main content

Svenska modellen

Blogginlägg   •   Maj 28, 2014 09:55 CEST

Hela 97 procent av bemanningsbranschens medarbetare har kollektivavtal. Detta är avsevärt högre än för arbetsmarknaden i stort, där 88 procent har kollektivavtal. Vi har trängt undan osäkra påhuggsjobb och därmed täppt till en lucka i den svenska modellen.

Hör och se bemanningsanställda berätta om hur de kom in på arbetsmarknaden genom bemanningsföretag och få mer kunskap om hur vår bransch sätter 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.  Om ett ovanligt efternamn gör att man inte ens kommer på en anställningsintervju, hur ska man i så fall få chansen att komma in på arbetsmarknaden? För många är bemanningsföretaget den möjligheten.  Bemanningsbranschen är en bra väg in på arbetsmarknaden för många unga. Branschen har mer än tre gånger så hög andel anställda ungdomar jämfört med näringslivet i stort, vilket innebär att vi föryngrar och vitaliserar svenskt näringsliv.

Mer information på den svenska modellen.