Skip to main content

Så förändras arbetsmarknaden av ökad individualism

Blogginlägg   •   Jan 12, 2016 10:15 CET

Dagens möjligheter att anpassa ditt liv i allt från att designa mönstret på dina Nike-sneakers till att få matkassen hopplockad och levererad hem till dörren påverkar oundvikligen synen på arbetslivet. Det blir mer och mer a la carte-tänkande kring vad och hur och varför en jobbar, snarare än ett dagens rätt-tänkande där samma smak och ingredienser ska passa alla. Till och med i asiatiska länder med historiskt kollektivtänkande går det att se en rörelse mot individanpassning och förändrade konsumtionsmönster.

Förändrade produktionsmodeller och digitalisering gör att nya sätt att jobba infinner sig. Distansjobb och virtuella möten är vardagsmat. Folk skapar personliga varumärken och söker starkare inflytande över sitt yrkesliv. Jobbet ska möjliggöra för individen att uppnå mål, och det målet är inte längre en guldklocka för livslång tjänst.

Förändrade anställningsformer och arbetstider
I Japan jobbar 35 procent av den arbetsföra befolkningen i andra anställningsformer än tillsvidareanställningar, och inom EU är siffran 40 procent. Samtidigt är 15 procent av EU:s arbetskraft, cirka 33 miljoner personer, egenanställda. Motsvarande siffra i USA är 25 procent. Inte heller är det klassiska arbetstiden 9-5 som gäller för flertalet. Förändrade arbetstider handlar bland annat om ett förändrat levnadssätt som kräver att till exempel service och mat ska finnas tillgängligt i så stor utsträckning som möjligt, och att de skor du beställer på nätet på onsdag ska komma fram inför festen på fredag.

Ökad individualism förändrar arbetsmarknaden
Vad innebär det här för framtidens arbetsmarknad? Yrkeslivet kommer att te sig mycket mer organiskt än det såg ut under efterkrigstiden rörande anställningsformer, arbetsplats- och yrkesbyten. Efterfrågan på specialister kommer att öka i takt med digitaliseringen, samtidigt som yrken försvinner eller tillkommer.

Det följer också en nedsida med förändringarna. De personer som befinner sig i yrken med sjunkande efterfrågan, med liten möjlighet till eget inflytande på omständigheterna eller har begränsad kompetens kommer inte att ha samma förmåga att styra eller förhandla sin situation efter egna önskemål. De kommer inte att kunna leva ut samma individualistiska strävan i yrkeslivet.

Det här innebär inte att möjligheterna för dem som kan ha högt inflytande på sitt yrkesliv ska begränsas, utan snarare att skydda och garantera goda omständigheter för dem som inte har samma möjligheter att välja – inklusive rörlighet till nya arbetsplatser och yrken i möjlig mån.

Överblick stödjer alla kompetenser
De nya affärsmodeller bemannings-, rekryterings och inte minst omställningsföretag erbjuder fångar upp alla aspekter för den här utvecklingen, oavsett om det är att tillmötesgå personer med specialistkompetens eller skapa möjligheter för dem med mer begränsade förutsättningar. Helikopterperspektiv och helhetssyn skapar förutsättningar för att stödja alla kompetenser.

De nya modellerna i bemanningsbranschen innebär allt från att bli kundföretagets, kundmyndighetens, sjukhusets hovleverantör av all kompetensförsörjning (MSP – Managed Service Provider), till att erbjuda kunden tillgång till skräddarsydda digitala komptensförsörjningslösningar (RPO – Recruitment Process Outsourcing) till den bredaste HR-lösningen där kunden får all möjlig hjälp att finna talanger till att utföra arbetsuppgifter (TTM – Total Talent management) där inte bara anställda ingår i lösningen, utan också helt tekniska lösningar som drönare eller att få kundens kund att utföra arbetsuppgifterna. Jämför till exempel med bankbranschen där bankernas kunder får göra det mesta av jobbet hemma vid datorn.

Vi är redan där. Är du?

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Bifogade filer

PDF-dokument