Skip to main content

981 miljoner kronor dyrare att hyra in ungdomar och äldre

Nyhet   •  Okt 24, 2014 15:05 CEST

Bemanningsbranschen i Sverige sätter årligen 22 800 unga personer i jobb genom personaluthyrning. Nu ökas kostnaderna för dessa unga med 976 miljoner kronor per år, på grund av regeringens budgetförslag för höjda sociala avgifter. För de över 2 100 personer som är 66 år eller äldre ökar de sociala kostnaderna med över 5 miljoner kronor.

Bemanningsbranschen i Sverige sätter årligen 172 000 personer i jobb genom personaluthyrning, rekrytering till slutkunder och genom omställningsuppdrag. Många av de personer som får ett arbete genom ett bemanningsföretag är unga. Av de förvärvsarbetande personerna i Sverige är 12,2 procent ungdomar på hela arbetsmarknaden. Inom personaluthyrning är andelen unga mer än tre gånger så hög, 37,4 procent.

Borttagandet av reduktionen av sociala avgifter för ungdom kommer att ge högre kostnader för att engagera ungdomar. Detta kommer att resultera i höjd kostnad för att hyra in ungdomar och kommer att få bäras av bemanningsföretagens kunder. För bemanningsföretag handlar det om 22 800 personer. En tredjedel av dessa ungdomar kom från arbetslöshet och 17 procent var studerande innan de började i bemanningsbranschen. Det är mycket troligt att huvuddelen av de ungdomar som blir av med sina jobb i bemanningsbranschen kommer att gå ut i arbetslöshet.

De sociala avgifterna är normalt 31,42 %, för personer födda 1988 eller senare är har motsvarande siffra varit 15,49 %. För de ungdomar som jobbar i bemanningsbranschen ger det en direkt kostnadsökning för bolagens kunder på 976 miljoner kronor. Förutom de direkta kostnaderna ger de upphov till komplext hanterande av ny administration inklusive kostnaderna för innestående lön, semester och annat. Detta är ytterligare kostnader som kommer att få bäras av bemanningsföretagens kunder.

Kostnadsökningen för kunder till bemanningsföretag som hyr in äldre personer (66 år och äldre) uppgår till över 5 miljoner kronor. Att överföra denna kostnadsökning på kunderna kommer att bli svårt, vilket gör att ersättningen till de äldre personerna som jobbar kommer att minska. Då är det rimligt att anta att många kommer att lämna arbetslivet då det ekonomiska incitamentet minskat.

Till de indirekta kostnadseffekterna hör även minskade inkomskatteinbetalningar från personer som inte längre har jobb och därmed ökar utbetalningar från transfereringssystemet.

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör
08 762 69 68 / 0703456968

Hans Uhrus
Näringspolitisk chef
0768950101
hans.uhrus@almega.se

Cecilia Malmström
Presschef
0703456895
cecilia.malmstrom@almega.se

Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

www.svenskamodellen.org

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav 440 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens. www.bemanningsforetagen.se