Skip to main content

Arbetsmiljöarbetet utvecklas och förenklas genom mobilapp

Nyhet   •   Sep 16, 2014 09:44 CEST

Arbetsmiljöorganisationen Prevent lanserar en mobilapp som förenklar kartläggnings- och riskbedömningsarbetet inom arbetsmiljöområdet i bemanningsbranschen. Appen innehåller checklistor som ska användas i arbetet för säkra arbetsplatser för inhyrda och har tillkommit på initiativ från bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

Personalen är bemanningsföretagens viktigaste tillgång och den miljö personalen arbetar i är mycket betydelsefull. På initiativ av bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen har Prevent utvecklat en lättanvänd app som konsultcheferna kan använda i det aktiva arbetsmiljöarbetet. All information lagras digitalt och kan kompletteras med bilder och geografisk positionering.

Appen har tagits fram i samarbete med fackliga representanter som ser många fördelar med appen, både för de inhyrda och för kundmedarbetare.

Appen förenar flera av de förslag som Svenska miljöinstitutet (IVL) lägger fram i en färsk rapport om god arbetsmiljö för anställda i bemanningsföretag. Bland annat förenklar appen systematisk dokumentation såväl som sammanställning av genomförda riskbedömningar och vidareförmedling av informationen till nyckelpersoner i arbetsmiljöarbetet.
Checklistorna utgår från Prevents befintliga checklistor för bemanningsbranschen och är uppdelade i före, under och efter uppdraget. (Detta är något som även rekommenderas i IVL´s rapport.)

Almegas arbetsmiljöexpert Jan Johansson ser checklisteappen som ett förtjänstfullt verktyg.

– Möjligheterna att dokumentera, skicka och analysera de riskbedömningar som genomförs är med den digitala tekniken betydligt enklare och effektivare än ”pappersmetoden”. Informationen kan dessutom skickas direkt in i personaldatasystemet, säger Jan Johansson. Jan Johansson är entusiastisk inför utvecklingsmöjligheterna och säger:

– Appen ska ses som steg ett i en process där slutmålet är att vi ska ha en helt flexibel app där frågorna lagras i en frågebank, med möjlighet att designa en egen frågelista som kan anpassas efter företag, kund och bransch.

– Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i bemanningsföretagens löpande verksamhet säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen. Den här nya appen kommer att underlätta det förebyggande arbetet ute hos våra medlemmar och deras kundföretag. Framtagandet av appen är ett flerpartssamarbete där Bemanningsföretagen varit en aktiv del.

Kortfattad video om arbetsmiljöappen finns på: http://youtu.be/bDi-h_Pcwow

Appen är kostnadsfri, finns för både iPhone och Androi och kan laddas ner här: http://www.prevent.se/app/

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se

Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

www.svenskamodellen.org

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav 440 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se