Skip to main content

Auktorisationsarbetet resulterar i att 5 företag utesluts och 22 får auktorisation

Nyhet   •  Nov 03, 2014 10:19 CET

Bemanningsföretagens auktorisation säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsduglighet. Auktorisationen innebär även en trygghet för kunder och för medarbetare.

Auktorisationen är obligatorisk för medlemskap i bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. Företagen granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. För att kunna bli auktoriserat bemanningsföretag krävs att företaget varit verksamt i minst 12 månader. Detta innebär att det finns medlemmar i Bemanningsföretagen som ännu inte hunnit bli auktoriserade, men är på väg att bli det.

Granskningen sker i den partsammansatta auktorisationsnämnden och beslut om att auktorisation beviljas fattas av Bemanningsföretagens styrelse.

Vid senaste mötet i Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd lämnades följande förslag till beslut som nu (2014-10-23) även fastställts av Bemanningsföretagens styrelse:

* 13 företag beviljas auktorisation för bemanningsföretag
* 7 medlemsföretag beviljas förnyad auktorisation för bemanningsföretag 
* 2 företag beviljas förnyad auktorisation för omställningsföretag 
* 3 företag får avslag på sin ansökan om (förnyad) auktorisation för bemanningsföretag, vilket innebär att 
* 3 företag utesluts som medlemmar i Bemanningsföretagen med omedelbar verkan 
* 2 företag har inte ansökt om auktorisation och utesluts därmed

Skälen till att vissa bolag får avslag på sin ansökan, fråntas sin auktorisation eller utesluts som medlemmar är oftast att de inte har ordnad ekonomi eller brister i sina ansvarsförsäkringar. I ovanstående fall avser det brister på ordnad ekonomi, att det senaste årsbokslut inte har företetts eller att person i ledande ställning inte har genomgått Bemanningsföretagens särskilda auktorisationsutbildning. Vidare uppfylls i vissa fall inte stadgarnas regler om medlemskapets omfattning. Enligt dessa ska samtliga bolag i en koncern anslutas om de bedriver bemanningsverksamhet. Två av företagen har uteslutits då de inte ansökt om auktorisation, vilket är obligatorisk när bemanningsverksamhet bedrivits i minst 12 månader.

Bemanningsföretagen kommenterar inte enskilda fall och inte heller negativa beslut. Det vill säga vilka bolag som fått avslag, fråntagande eller uteslutning.

– Auktorisationsarbetet stärker branschen som helhet och verkar för ordning och reda hos bemanningsföretagens medlemmar säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör vid Bemanningsföretagen. Detta är ett viktigt långsiktigt arbete för att främja hög kvalitet i branschen.

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström, Förbundsdirektör
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus, Näringspolitisk chef
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se

Cecilia Malmström, Presschef
0703456895
cecilia.malmstrom@almega.se

Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

www.svenskamodellen.org

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav 440 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens. www.bemanningsforetagen.se