Skip to main content

Bemanningsbranschen bäst på anställa ungdomar

Nyhet   •   Feb 11, 2013 13:03 CET

En sammanställning av siffror från SCB visar att tendensen att bemanningsföretag anställer fler unga än övriga arbetsmarknaden håller i sig. I ålderskategorin 16-24 anställer branschen nästan tre gånger så många jämfört med likvärdig åldersgrupp på hela arbetsmarknaden. Slutsatsen torde bli att färre hinder för bemanningsföretag på arbetsmarknaden betyder fler jobb för ungdomar.

Sedan den ekonomiska krisens kulminerade under hösten 2012 har ungdomar varit en extra utsatt grupp. I Spanien, där den europeiska ungdomsarbetslösheten är som högst, låg den under tredje kvartalet 2012 på 54,7 procent medan den i Sverige låg på 23,3 procent, allt enligt siffror från Eurostat, redovisade på ekonomifakta.se

Bemanningsföretagen är specialister på personal, vilket bland annat visar sig i kompetensen att anställa ur denna utsatta grupp. Den yngsta gruppen, 16-24 år, utgör 27,5 procent av branschen, att jämföra med övriga arbetsmarknadens 10,2. I nästa ålderskluster, 25 till 34 år, är motsvarande siffror 29,7 procent i bemanningsbranschen mot 19,6.

Ytterligare positivt för ungdomar är den nya rapport från Svenskt Näringsliv som visar att deras framtid efter insteg via bemanningsbranschen är ljusare än för dem som inte arbetat där.