Skip to main content

Bemanningsbranschen och svenska modellen

Nyhet   •   Jun 05, 2014 14:38 CEST

Återigen kommer media att publicera information som kan misstolkas gälla för den svenska bemanningsbranschen. I kommande TV program i TV2, ”Dokument inifrån: Den osvenska modellen” (som bland annat sänds i kväll) behandlas företeelser som inte avser svenska bemanningsföretag. Vi tydliggör den svenska modellen nedan.

Medlemmarna i branschförbundet Bemanningsföretagen har kollektivavtal och därmed avtalsförsäkringar, avtalspensioner, anställningsregler och lönesystem. Detta har vi kommit överens om med 33 fackliga organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Faktum är att 97 procent av de som jobbar i branschen i dag har något av våra kollektivavtal, enligt den offentliga bemanningsdirektivsutredningen.

För medlemmar som bedrivit verksamhet i minst 12 månader krävs auktorisation. De granskas återkommande av en partssammansatt auktorisationsnämnd under ledning av den opartiske ordföranden Erik Åsbrink. Hela LO-kollektivet och tjänstemannaorganisationerna är representerat i nämnden jämte bemanningsbranschen.

Förutom våra avtal med 33 fack, så regleras löner och anställningsvillkor för de arbetstagare som jobbar i företag som inte är medlemmar i branschförbundet Bemanningsföretagen eller annan arbetsgivarorganisation av:

1. uthyrningslagen och
2. utstationeringslagen

Efterlevnaden av dessa två regelverk åligger rättsväsendet och facken bereds stora möjligheter att se till att spelreglerna åtföljs.

Facken kan till och med kräva likabehandling av utstationerad uthyrd personal. Sålunda ett mycket starkare och högre krav än vad som gäller för annan utstationerad personal som utför jobb i Sverige.

Om någon uppmärksammar (organisation, fack, individ, media) felaktig tillämpning av gällande lagstiftning, så är det bara att vidta de möjligheter till korrigerande åtgärder som lagstiftningen erbjuder.

Bemanningsbranschen och dess medlemsföretag uppfyller sina åtaganden genom tillämpning av svenska modellen. Frågan är om andra aktörer också på ett lika seriöst sätt gör sitt bästa?

 

Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

www.svenskamodellen.org

 

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01 hans.uhrus@almega.se