Skip to main content

Bemanningsföretag anlitas för att hantera variationer och lösa organisationsproblem - inte för att runda LAS

Nyhet   •   Jul 17, 2014 17:44 CEST

Det är slutsatsen i betänkandet SOU 2014:55, Inhyrning och företrädesrätt till återanställning, som utredare professor Eskil Wadensjö idag lämnat till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

Utredningens uppgift har bland annat varit att undersöka i vilken utsträckning inhyrning sker när tidigare uppsagda skulle kunna anställas istället. Det konstateras att (sid 20):

”De undersökningar som utredningen gjort visar samtliga att inhyrning av personal från bemanningsföretag i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning är mycket sällsynt förkommande.”

Bemanningsföretagen välkomnar detta, särskilt eftersom branschens faktiska roll också analyseras i betänkandet. Företag och förvaltningar anlitar bemanningsföretag för att hantera variationer och för att lösa organisationsproblem, inte för att runda LAS.

Hela betänkandet finns här:
http://www.regeringen.se/sb/d/18373/a/243829

Dagens pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet finner du här: http://www.regeringen.se/sb/d/18765/a/243831

Mer information om bemanningsbranschen finns här: http://www.mynewsdesk.com/se/bemanningsforetagen/documents/informationsmaterial-om-bemanningsbranschen-tre-storlekar-34305

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01   
hans.uhrus@almega.se

Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

www.svenskamodellen.org