Skip to main content

Bemanningsföretag vårdar avtalet

Nyhet   •   Mar 10, 2014 17:33 CET

Den 10 mars 2014 gjorde Sveriges Radio Ekot i ett inslag stor sak av ett par månadsgamla intervjuer med facken och inledde med att det blir allt vanligare att stora bemanningsföretag struntar i kollektivavtalet. Inget kunde vara mer fel. En enda gång under avtalets 15 år har AD avgjort ett mål mot ett litet, utländskt bemanningsföretag.

Det ligger i sakens natur att två parter kan tolka en regel som man gemensamt kommit överens om på olika sätt. Det gäller varenda typ av avtal som finns. I kollektivavtalet med LO-förbunden är det 15 olika parter – de 14 LO-förbunden och Bemanningsföretagen – som tolkar reglerna. Det är inte konstigt om vi tolkar det vi skrivit olika.

Därför innehåller kollektivavtalet som alla andra avtal regler om hur man tvistar om brott mot eller tolkning av avtalet. I kollektivavtalen heter det förhandlingsordningar och är parternas regelbok för hur vi ska umgås med varandra när vi är oense. Det är denna förhandlingsordning som de 14 LO-förbunden och vi i Bemanningsföretagen och våra medlemsföretag ska använda när vi inte är överens om tolkningen av en regel. Ibland är det facket som kallar till förhandling, ibland är det arbetsgivaren.

Och vi och våra företag vårdar avtalet. Företagens vd:ar och fackombudsmännen träffas till exempel med jämna mellanrum, utanför förhandlingarna, och diskuterar avtalet. Våra förhandlare befinner sig just nu i flera dagars konferens med fackförbunden för att diskutera avtalet.

Faktafel hos Sveriges Radio
Vi har frågat Sveriges Radio om fakta bakom radioinslaget. SR tar inget ansvar för fakta utan hänvisar helt till sina källor i fackförbunden. Om de hade tagit reda på fakta hade de fått en helt annan bild.

Företag 1: Är stämda till AD för brott mot kollektivavtalet, men frågan har fått sin lösning i förhandlingar mellan parterna utanför domstolen. Det fattas bara en underskrift innan stämningsansökan dras tillbaks, vilket också rapporterades i fackets egen tidning Dagens Arbete i slutet av februari.

Företag 2-4: Är inte alls stämda till AD för brott mot kollektivavtalet.

Vi har varit i kontakt med AD för att få korrekta fakta. Transport har inte lämnat in stämning mot något bemanningsföretag. Inte Byggnads heller. IF Metalls stämning kommer alltså att dras tillbaka.

Vi har varit i kontakt med Ekot som redigerat inlägget på webben och tagit bort företagsnamnen. Men de använder fortfarande dessa nämnda felaktiga fakta för att påstå att stora bemanningsföretag struntar i kollektivavtalet. Om Sveriges Radio Ekot hade bemödat sig med att fråga de intervjuade om intervjun fortfarande var aktuell 20 dagar efter att den gjordes hade det inte blivit något radioinslag i morse överhuvudtaget.

Vi har också pratat med facket som beklagar det inträffade. För varför facket gick till media är en helt annan fråga. Kring den 20 februari då intervjuerna gjordes satt vi i förhandlingar med facket om ett par tvister. Det var facket som då vände sig till Sveriges Radio för att åstadkomma påtryckningar i pågående förhandlingar.

Vi hoppas att Sveriges Radio inte har för vana att använda 20 dagar gamla intervjuer som färskvara.

Byggnads respektlös mot de anställda
Vi förskräcks av Byggnads syn på sina medlemmar. ”Andra klassens arbetare” och ”modern slavhandel” säger Byggnads nedlåtande om vuxna människor som jobbar hårt för att försörja sig. Idag säger Byggnads till Bemanningsföretagen att uttalandet avsåg utländska bemanningsföretag i byggsektorn, och inte våra medlemmar. Men det gör inte saken bättre, eftersom Sveriges Radio i sin artikel kopplar ihop det med våra stora seriösa, auktoriserade medlemsföretag.

135 000 personer jobbar varje år i bemanningsbranschen under kortare eller längre tid hos våra sammanlagt 500 medlemsföretag. Det är människor i alla yrken som förtjänar all respekt. Även från facken.

Röster från arbetsgivare i andra branscher
Fyra femtedelar av arbetsgivarna i andra branscher på den svenska arbetsmarknaden säger att det är viktigt att ha möjlighet att hyra in personal – om den möjligheten saknades skulle en fjärdedel av dem tvingas tacka nej till uppdrag eller skjuta på jobbet.

Utan bemanningsbranschen fungerar inte Sveriges över en miljon företag. Vi föreslår att facken och journalisterna på Sveriges Radio ser sanningen i vitögat; bemanningsbranschen behövs och är här för att stanna.

Ett AD-mål på 15 år
Bemanningsföretagen har kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund, GS – Facket för skogs, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, Hotell och Restaurang Facket, IF Metall, SEKO – Facket för Service och Kommunikation, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Svenska Musikerförbundet, Svenska Målareförbundet, Svenska Pappersindustriarbetareförbundet och Svenska Transportarbetareförbundet.

Kollektivavtalet fungerar alldeles utmärkt. Det bevisas inte minst av att antalet anställda på LO-området ökat sen 2000 då avtalet träffades. Att det ibland uppstår oenighet om vad reglerna i avtalet handlar om är helt naturligt, ibland löses frågan i en uppgörelse och ibland går den till domstol.

På de 15 åren sen kollektivavtalet träffades har ett enda mål i Arbetsdomstolen avgjorts, det gällde ett litet utländskt bemanningsföretag. Att ett företag stäms till AD av ett fackförbund betyder inte att företaget ska dömas av Sveriges Radio Ekot. I ett rättssamhälle är det domstolen som ska avgöra om den som är stämd gjort rätt eller fel. Inte journalisterna på Sveriges Radio. Och inte fackförbunden.

Sveriges Radio Ekots artikel faller alltså på alla punkter. De fyra största fackförbunden har inte ärenden för stämning hos AD. De stora bemanningsföretagen struntar inte i sitt eget kollektivavtal. Fyra företag är inte stämda till AD för brott mot kollektivavtalet. Vi på arbetsgivarsidan provar inte kollektivavtalet i alla delar.

Ridå Sveriges Radio Ekot!

/Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

 

För ytterligare information: 
Henrik Bäckström 
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen 
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se