Skip to main content

Bemanningsjobb är riktiga jobb

Nyhet   •   Mar 06, 2014 14:25 CET

I gårdagens Aftonbladet (2014-03-05) filosoferar ledarskribenten Eva Franchell fritt om bemanningsbranschen.

Det skulle ha varit klädsamt om hon åtminstone i någon del visat på verklighetsförankring.

Franchell verkar leva i tron att varken branschens kunder eller de anställda egentligen är i behov av branschen.

Låt mig kort lyfta fram några centrala aspekter av bemanningsbranschen och bemanningsjobben.

Riktiga jobb och påhuggsjobb
För det första blandar Franchell ihop fasta jobb direkt hos uppdragsgivaren med fasta jobb i bemanningsbranschen. Bemanningsjobbet är reglerat i kollektivavtal mellan samtliga 14 fack inom LO, för tjänstemannajobb i avtal med Unionen och Akademikerförbunden. För vårdbemanningsjobb har vi tecknat avtal med både Vårdförbundet och Läkarförbundet. Det är riktiga jobb!

Då blir det märkligt när Franchell lyfter fram att facken är kvar på 60-talet och måste moderniseras. Här har det hänt mycket de senaste två decennierna. Avtal har tecknats med de flesta fack, partsgemensam auktorisation har införts, kontinuerlig dialog mellan bransch och fack förs i god anda. Så pass mycket har hänt, att jag befarar att antingen har Franchell suttit och sovit på sin redaktion eller så har hon inte tagit ett steg ut i verkligheten de senaste 20 åren.

Därtill är det förstås så att övrig arbetsmarknadsreglering i lag och avtal även gäller för bemanningsjobb. I bemanningsbranschen kan du, precis som i alla andra branscher och sektorer, antingen ha fast jobb eller visstidsjobb. Det är inte så att ett bemanningsjobb ersätter fast jobb hos kundföretag. Tvärtom. Bemanningsjobb är också fasta jobb. Riktiga jobb hos bemanningsföretag tränger ofta ut påhuggsjobb och därtill svarta jobb som funnits på svensk arbetsmarknad sedan tidernas begynnelse. Påhuggsjobb återfinns i alla sektorer – vården, kommuner, hamnar, industri etc. Ta en titt på det system med blixtkårer som tillämpats i hamnverksamhet sedan länge. Personer (”Blixtare”) kallas in på kort varsel för att jobba någon timme och sedan gå hem igen. Ta en titt på de kommunala personalpooler som febrilt försöker hitta personal för korta jobb.

Variationer och komplexa organisationsproblem
Ur kundernas perspektiv hjälper bemanningsföretagen till på två sätt. Alla verksamheter har någon typ av variation. Den kan vara säsongsmässig, efterfrågebaserad, projektstyrd, cyklisk, geografisk betingad med mera. Här spelar bemanningsbranschen en ytterst viktig roll. För det andra tampas alla verksamheter med organisations- och kompetensförsörjningsproblem. Bemanningsföretag löser dessa problem. Det kan vara att rigga organisationen vid försöket med trängselskatt i Stockholm, att få administrationen vid den då nya Öresundsbron att fungera, att tillse att en vårdklinik på Karolinska kan hålla öppet eller att få taxiverksamheten kring Friends arena att fungera.

Franchell skriver att lönen är lägre och otryggheten är större. Hur kan lönen vara lägre när huvudregeln i kollektivavtalet med samtliga 14 LO-förbund är att bemanningsanställda skall ha genomsnittslön beräknad på kundens anställda? Ur fackligt perspektiv är utgångspunkten att det för kunder ska vara dyrare att hyra in än att anställa. Har Franchell någon egen kalkylator och beräkningsmodell för bemanningslöner? Dessutom betalas enligt avtal även garantilön ut när den anställde i bemanningsföretaget inte jobbar.

Vi genomför kontinuerligt omfattande medarbetar- och kundundersökningar. 7 av 10 anställda tycker att jobbet är utvecklande och att de får utnyttja sitt kunnande som inhyrd. 8 av 10 kunder säger att de inte skulle fastanställa personal om inte inhyrningen var möjlig.

Gällande den påstådda otryggheten påstår Franchell att 135 000 bemanningsanställda inte vet var de kommer att jobba om ett halvt år. Frågan är om ens Franchell vet var hon kommer att jobba om ett halvt år? När du har ett jobb på ett bemanningsföretag så vet du att du har en konsultchef på ditt bemanningsföretag som har som sin uppgift att se till att du hela tiden har ett jobb att gå till. Är det så att ditt uppdrag hos din nuvarande kund tar slut så strävar din konsultchef efter att hitta ett nytt jobb åt dig. Som direktanställd av kunden har du ingen som tar det ansvaret!

/Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

För ytterligare information:
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se