Skip to main content

Mer än 7 av 10 anställda i bemanningsbranschen är under 35 år

Nyhet   •   Nov 14, 2011 11:07 CET

Bemanningsbranschen rekryterar stora grupper av unga medarbetare, långt över genomsnittet för näringslivet som helhet i landet. Det visar en sammanställning av statistik från Sveriges bemanningsföretag.

– När andra arbetsgivare i ljuset av den ekonomiska nedgången ser över sina kostnader drabbas de unga först. En väl fungerande bemanningsbransch kan mildra lågkonjunkturens effekter för de unga, säger Henrik Bäckström, vd för Bemanningsföretagen.

Av de anställda i bemanningsföretagen är fler än sju av tio under 35 år, vilket är dubbelt så stor andel som i näringslivet i stort. För gruppen 18 – 24 år är skillnaden ännu större; bemanningsbranschen anställer tre gånger så många 18 – 24-åringar som näringslivet i stort.

Allra störst andel unga har bemanningsbranschen i Norrbotten med 92 procent av de anställda.