Skip to main content

Vägen in på arbetsmarknaden via bemanningsföretag – informationspaket till unga via yrkesvägledare

Nyhet   •  Feb 12, 2015 11:39 CET

För många unga går första kontakten med arbetsmarknaden via ett bemanningsföretag. Alla skolungdomar känner inte till vilka möjligheter som finns och vad ett bemanningsföretag är. Därför genomförs nu en rikstäckande informationskampanj riktad till alla yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet.

Varje år får 172 000 personer jobb genom bemanningsbranschen, inom de flesta yrkesområdena. En del har ett långt uppdrag hos en uppdragsgivare, andra har uppdrag hos flera olika uppdragsgivare under olika långa perioder. En del andra får jobb genom direktrekrytering till en uppdragsgivare. Att jobba som uthyrd är en bra väg till att bygga sin egen kompetens och erfarenhet. 

Som bemanningsanställd får du möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet, viktiga kontakter för din framtida karriär och en möjlighet att tjäna pengar.

För att öka kunskapen hos landets alla elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan och för eleverna på gymnasiet genomförs nu en rikstäckande informationskampanj till yrkesvägledare tillsammans med Framtidsvalet. (Framtidsvalets syfte är att öka förståelsen för den mångfald som erbjuds på arbetsmarknaden och därmed lägger grunden till en väl genomtänkt karriärplanering. Målgruppen är elever på grundskolan och gymnasieskolan.)

Under utbildningsinsatserna som bland annat innefattar seminarier och presentationsmaterial tydliggörs möjligheterna med bemanningsföretag.

I Bemanningsföretagens nyhetsrum finns exempel på det presentationsmaterial som används som syftar till en ökad kunskap om den goda vägen in på arbetsmarknaden.

För ytterligare information kontakta

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör
0703456968
henrik.backstrom@almega.se
 
Hans Uhrus
Näringspolitisk chef
0768950101
hans.uhrus@almega.se

Cecilia Malmström
Presschef
0703456895
cecilia.malmstrom@almega.se

Vår bransch sätter årligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

www.svenskamodellen.org

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav 440 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.www.bemanningsforetagen.se