Skip to main content

36 miljoner personer jobbar i bemanningsbranschen

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2014 15:34 CET

Bemanningsbranschen är en viktig del av en väl fungerande arbetsmarknad världen över. Branschen sysselsätter över 36 miljoner människor och omsätter 2 668 miljarder kronor. Nedan följer fakta framtagen av bemanningsbranschens internationella organisation.

 • Det finns över 137 300 bemanningsföretagskontor i världen.
 • Över 624 500 personer jobbar på olika bemanningsföretag med att matcha rätt kompetens till kundföretagen genom personalinhyrning, rekrytering och omställning.
 • 54 procent av de som jobbar i branschen är män.
 • 61 procent av de som jobbar i branschen är under 30 år.
 • 41 procent av uppdragen inom personalinhyrning är längre tid än 3 månader.
 • Majoriteten (80 procent) av de som jobbar i bemanningsbranschen rekommenderar sina bekanta att jobba i branschen.
 • 74 procent av kunderna uppger att de inte skulle överväga att anställa, som alternativ till bemanningsföretag.
 • 62 procent av jobben i branschen skulle inte ha funnits över huvud taget utan bemanningsbranschen.
 • Branschen omsätter 2 668 miljarder kronor.
 • 83 procent av de som jobbar i branschen är mycket nöjda eller nöjda med sitt jobb.
 • 22 miljoner ungdomar anställdes på bemanningsföretag under 2012.

Mycket mer om bemanningsbranschen finns att läsa i Cietts färska ekonomiska rapport som bifogas.

(Informationen är hämtad från Ciett Economic Report, 2014 Edition. Ciett är bemanningsbranschens internationella organisation. www.ciett.org)

För ytterligare information:
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav 430 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens. www.bemanningsforetagen.se