Skip to main content

​Bemanningsföretagen får expertroll i regeringens utredning – Styrning för en mer jämlik vård

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 11:55 CEST

Eva Domanders, styrelseordförande Bemanningsföretagen

Eva Domanders, styrelseordförande i Bemanningsföretagen blir expert i Socialdepartementets utredning – Styrning för en mer jämlik vård.

Utredningen, som leds av Göran Stiernstedt, och som tidigare kallades – Ordning och reda i vården, har till syfte att bland annat kartlägga och analysera användandet av stafettläkare och annan inhyrd vårdpersonal, i öppenvården såväl som i slutenvården, och lämna förslag på hur en kontinuerlig vård kan främjas genom att användandet av inhyrd vårdpersonal minskas.

- Med vår expertis inom bland annat resursplanering och upphandlingar kan vi stötta landstingen med att få till bättre upphandlingar, bättre resursplaneringen och kontinuitet. Vi vill vara strategiska partners till landstingen och på så sätt bidra till att effektivisera vården, säger Eva Domanders

Gruppen består av:
Särskild utredare: Stiernstedt, Göran.
Sakkunniga: Friberg, Fredrik, Ståhlberg, Lisa och Wisten, Anne.
Experter: Domanders, Eva, Fredrikson, Rose-Marie, Janlöv, Nils, Karlsson, Ragnhild, Liljeblad, Karin, Mannerheim, Unni, Olsson, Olle, Sylvan, Anders, Söderberg, Sven, Söderdahl, Lars och Zetterström, Jan-Åke. 
Sekreterare: Stjernquist, Annika och Zetterberg, Daniel.

- Jag ser nu fram emot att representera de auktoriserade vårdbemanningsföretagen i den fortsatta processen. Tillsammans skapar vi ordning och reda i vården, avslutar Eva.

Läs mer här: https://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/aktuellt/kommentar-till-strandhall

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se