Skip to main content

Bemanningsföretagen har tecknat ambitiöst avtal med Unionen

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 13:02 CEST

Parterna inrättar arbetsgrupper för att samarbeta kring bland annat det lokala fackliga arbetet och hur parterna kan främja insteg och etablering på arbetsmarknaden.

Bemanningsföretagen har tecknat ett ettårsavtal med Unionen. Löneökningarna på 2,2 procent omfattar cirka 35 000 tjänstemän och följer det så kallade märket.

Avtalet förutsätter individuell lönesättning. Utrymmet för lönehöjningar är 2,2 procent. Löneavtalet har en individgaranti som innebär en garanterad lägsta löneökning för heltidsanställda om 235 kr för Unionens medlemmar.

Parterna inrättar flera arbetsgrupper och kommer att arbeta med den särskilda ITP-planen för ambulerande tjänstemän, det delade arbetsmiljöansvaret, det lokala fackliga arbetet och hur parterna kan främja insteg och etablering på arbetsmarknaden.

- Parterna är ambitiösa både vad gäller arbetsgruppernas antal och innehåll. Det är mycket glädjande att vi fortsätter att utveckla kollektivavtalet under avtalsperioden, säger Bemanningsföretagens förhandlingschef Hanna Byström.

Avtalet, som löper mellan den 1 maj 2016 – 30 april 2017, omfattar cirka 35 000 tjänstemän vid 550 företag.

Avtalet är ett helt vanligt tjänstemannaavtal med individuell lönesättning och skiljer sig inte nämnvärt från övriga avtal inom tjänstesektorn.

För ytterligare information:
Hanna Byström
förhandlingschef Bemanningsföretagen
08-762 68 66/070 370 91 50

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Bemanningsbranschen satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 570 medlemsföretag, varav drygt 510 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Bifogade filer

PDF-dokument