Skip to main content

Bemanningsföretagen har tecknat avtal med Unionen

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 09:15 CEST

Bemanningsföretagen har tecknat treårsavtal med Unionen. Löneökningarna på 6,8 procent över tre år omfattar cirka 35 000 tjänstemän och följer det så kallade märket. Avtalet innehåller ej avsättning till delpension. Avtalet förutsätter individuell lönesättning.

Utrymmet för lönehöjningar är 2 procent i år, 2,3 procent 2014 och 2,5 procent 2015. Löneavtalet har en individgaranti som innebär en garanterad en lägsta löneökning för heltidsanställda om 210 kr första året, 230 kr andra året och 230 kr tredje året för Unionens medlemmar.

En sjätte föräldralönemånad införs och flera arbetsgrupper har inrättats.

- Bland de arbetsgrupper vi kommit överens om är den om att hitta och sprida goda exempel på fackligt arbete ute på företagen en nyckel till utveckling av kollektivavtalet, säger Bemanningsföretagens förhandlingschef Hanna Byström.

Avtalet, som löper mellan den 1 maj 2013 – 30 april 2016, omfattar cirka 35 000 tjänstemän vid 500 företag. Avtalet är ett helt vanligt tjänstemannaavtal med individuell lönesättning och skiljer sig inte nämnvärt från övriga avtal inom tjänstesektorn.

För ytterligare information:

Hanna Byström förhandlingschef Bemanningsföretagen 08-762 68 66/070 370 91 50

Henrik Bäckström förbundsdirektör Bemanningsföretagen 08-762 69 68/070-345 69 68

Kicki Blom presschef Bemanningsföretagen 08- 762 68 48/070-642 68 48

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav 420 är auktoriserade och övriga är nystartade företag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen är den hjälpande handen på dagens arbetsmarknad. Individen får hjälp att ta kontroll över sitt arbetsliv, med en egen manager och coach öppnas dörrarna till utveckling i yrkeslivet. Kunderna får hjälp att ta kontroll över kompetensförsörjningen och säkrar rätt talang på rätt plats vid rätt tillfälle. Politikerna får bättre kontroll på statsfinanserna, med enkla regler för bemanningsbranschen skapas fler jobb. Fler arbetade timmar ökar skatteintäkterna och minskar a-kasseutbetalningarna.