Skip to main content

Bemanningsindikatorn 2009: Kraftig minskning av uthyrning till industrin

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:00 CET

Bemanningsindikatorn bytte 2015 namn till Bemanningsföretagens Kvartalsrapport.

Under 2009 försvann en stor del av marknaden för uthyrning inom industrin. Yrkesområdena industri/tillverkning, lager/logistik och bygg minskade tillsammans med 37 procent och är nu bara 0,43 procent av hela den svenska arbetsmarknaden.

LO-förbunden kräver att företagens möjligheter att hyra in personal ska begränsas, antingen i kollektivavtal eller i lag.

- Jag känner inte igen den bild som bland andra LO ger att industriuthyrning är omfattande, säger Henrik Bäckström.

Efterfrågan på uthyrningen i tjänstemannayrken har klarat sig bättre. På tjänstemannaområdet minskade uthyrningen med 19 procent. (Ekonomi/finans, it, kontor/administration, marknadsföring/information, teknik och tele/callcenter).

När många företag tvingas säga upp personal minskar också marknaden för personaluthyrning. Samtidigt som företagen tar hjälp av omställningsföretag som stöttar de uppsagda i deras ansträngningar att hitta nya jobb.

Region västra Sverige:

Omställning ensamt om att öka

Omställningstjänsterna var det enda tjänsteområde som ökade i Västsverige under 2009. Ökningen var 359 procent och omställning utgör nu 1 procent av branschens omsättning i Västsverige.

Omställning är när bemanningsföretag hjälper till vid personalminskning hos kundföretaget. Kundens medarbetare omplaceras inom företaget eller till andra företag eller utbildas som förberedelse till nytt jobb.

Personaluthyrning är, liksom i hela landet, det största tjänsteområdet i Västsverige och står för 95 procent av den totala omsättningen helåret 2009. Uthyrning minskade sammanlagt under helåret med 38 procent.

Rekrytering minskade inte lika mycket under fjärde kvartalet som tredje kvartalet. Området minskade med 25 procent fjärde kvartalet och sammanlagt under helåret med 47 procent. Rekryteringstjänster har minskat från 4 till 3 procent av den totala omsättningen i västra Sverige.

Personalentreprenader minskade med 28 procent i Västsverige under 2009. Totalt sett utgjorde personalentreprenader lika stor andel av omsättningen helåret 2009 som under 2008.

Hälso- och sjukvård ökar mest i Västsverige

Yrkesområdet hälso- och sjukvård ökade med 66 procent. Även bygg ökade 2009 jämfört med 2008 (+ 60 procent) och telefoni/callcenter (+ 12 procent).

I statistiken för uthyrning inom hälso- och sjukvård ingår inte läkare som i eget bolag hyr ut sig själva till landsting och kommuner.

Kontor/administration utgör med 19 procent av den totala omsättningen det största området inom uthyrning i Västsverige.

Om statistiken

Statistiken är framtagen i samarbete med Handelns Utredningsinstitut, HUI under ledning av Jessica Lindblom. Urvalet för statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 75 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För ytterligare information:

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Cecilia Malmström
pressinformatör
08-762 68 95/070-345 68 95

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 380 medlemsföretag, varav 300 auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.